Certificări

E deosebit de important pentru noi să putem dovedi partenerilor că ne respectăm angajamentele asumate. Avem procese bine definite prin care asigurăm calitatea serviciilor pentru clienți, sănătatea și siguranța oamenilor cu care lucrăm, protejarea mediului în zonele în care activăm, cu un consum energetic eficient al instalațiilor electrice pe care le operăm. Fiecare dintre cele trei societăți de distribuție a obținut certificări specifice în acest sens.

E-Distribuție Banat, E-Distribuție Dobrogea și E-Distribuție Muntenia au implementat și mențin un Sistem de Management Integrat al Calității – Sănătății și Securității în Muncă – Mediului – Energiei și dețin certificate de conformitate în raport cu ISO 9001:2015 (managementul calității – clienții noștri beneficiază de servicii adecvate, oricum interacționează cu noi), ISO 45001:2018 (managementul sănătății și securității ocupaționale – angajații și colaboratorii noștri, prin aplicarea regulilor stabilite, sunt protejați, iar riscurile de accidentare sunt ținute sub control), ISO 14001:2015 (managementul mediului – avem grijă ca activitățile noastre să aibă un impact redus asupra mediului, instalațiile noastre să nu afecteze factorii de mediu – sol, subsol, aer, apă, resurse naturale, floră, faună, populație) și ISO 50001:2018 (managementul energiei – proiectăm procesele și le executăm în condiții de performanță energetică, reducem pierderile de energie prin utilizarea celor mai bune tehnologii).

Sistemul de Management Integrat susține procesele de business și îmbunătățirea continuă a acestora, are un nivel înalt de integrare și eficacitate, are capacitatea de a îndeplini criteriile aplicabile, de a răspunde cerințelor părților interesate relevante și de a obține rezultatele așteptate. Companiile noastre sunt monitorizate periodic de organismele acreditate care ne-au acordat certificările și care realizează evaluări periodice, procese care asigură și garantează îndeplinirea constantă a condițiilor asociate.