Tarife - cât costă racordarea?

Pentru a racorda la rețeaua de distribuție a energiei electrice un loc nou de consum / producere, va fi nevoie să achiți mai multe facturi în mai multe etape. Către operatorul de distribuție, vei plăti tariful de emitere a Avizului Tehnic de Racordare, tariful de emitere a avizului de amplasament (dacă va fi cazul) și tariful de racordare.

În unele cazuri, este nevoie și de elaborarea studiului de soluție pentru ATR, care presupune, la rândul ei, un cost. În acest caz, tariful pentru emiterea ATR scade cu 70%.

Nu trebuie să le plătești pe toate în același timp, ci când ajungi la pasul respectiv.

Tariful de emitere a avizului de amplasament:

Pentru rețele edilitare pe bază de fișă de coexistență

125 lei fără TVA / km de rețea

Pentru rețele edilitare pe bază de studiu de coexistență

38 lei fără TVA / km de rețea

Pentru o construcție / un obiectiv pe bază de fișă de coexistență

95 lei fără TVA / aviz

Pentru o construcție / un obiectiv pe bază de studiu de coexistență

29 lei fără TVA / aviz

 

În ceea ce privește emiterea ATR, pentru racordarea unui loc nou de consum / producere, te interesează a doua coloană: 

 

Utilizatori noi

Utilizatori existenți

Putere (kW)

Tarif – lei fără TVA

Tarif modificare tehnică – lei fără TVA

Tarif modificare administrativă – lei fără TVA

≤ 30

70

55

7

30 < P ≤ 100

160

120

16

> 100

215

185

22
       

 

Tariful de racordare reprezintă partea cea mai mare a costului de racordare, se plătește după încheierea contractului de racordare și e calculat conform metodologiei stabilite de ANRE. E unic pentru fiecare caz în parte, în funcție de soluția stabilită pentru racordare, care depinde de caracteristicile locului pe care vrei să îl conectezi la rețeaua electrică.

Costul pentru întreg procesul de racordare variază în funcție de mai mulți factori, specifici fiecărui client în parte – distanța față de rețeaua electrică, tipul instalației de racordare, puterea aprobată, nivelul de tensiune al punctului de delimitare.

Te poți informa în legătură cu tarifele și direct din ordinele ANRE: 

Ordin ANRE nr.63.2017 de aprobare pentru modificarea ordinului 114/2014 pentru aprobarea tarifelor de emitere și actualizare a avizelor tehnice de racordare, certificatelor de racordare și avizelor de amplasament. 

Ordin ANRE nr.11/2014 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor de racordare a utilizatorilor la rețelele electrice de interes public. 

Ordin ANRE nr.141/2014  pentru aprobarea tarifelor specifice și indicilor specifici utilizați la stabilirea tarifelor de racordare a utilizatorilor la rețelele electrice de interes public.