Asigurarea continuității în alimentarea cu energie electrică

​​​​​​

Ne obligăm să asigurăm continuitatea în alimentarea cu energie electrică și să luăm toate măsurile pentru reducerea duratei întreruperilor și pentru a le programa la date și ore care să vă afecteze cât mai puțin, respectând nivelurile de performanță stabilite prin normativele în vigoare.

 

Vom anunța utilizatorii afectați de întreruperile planificate, menționând durata estimată a acestora.

Într-un an calendaristic, pentru lucrările de dezvoltare și mentenanța, nu vă vom cauza mai mult de 4 întreruperi planificate cu durata de maximum 8 ore fiecare, în mediul urban și 8 întreruperi planificate cu durata de maximum 8 ore fiecare, în mediul rural.

Din momentul în care am luat cunoştinţă de întreruperea survenită în alimentarea cu energie electrică, ne obligăm să intervenim pentru restabilirea acesteia, într-un termen cât mai scurt, încadrându-ne în termenele stabilite de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei. În caz contrar vă vom acorda compensații bănești diferențiate în funcție de categoria de consumator în care vă încadrați și tipul de rețea electrică din care este alimentat cu energie electrică locul dumneavoastră de consum.

Prin măsurile întreprinse, ne vom asigura că începând cu 1 ianuarie 2019, până la 31 decembrie 2020, nu se vor înregistra mai mult de 12 întreruperi neplanificate, în mediul urban și 24 de întreruperi neplanificate de lungă durată în alimentarea cu energie electrică în decursul unui an calendaristic și în condiţii normale de vreme.

Pentru perioada 1 ianuarie 2021 - 31 decembrie 2022, ne obligăm ca numărul întreruperilor lungi neplanificate în rețelele de joasă tensiune, într-un an calendaristic, în condiţii normale de vreme, să nu fie mai mare de 8 întreruperi neplanificate, în mediul urban și 16 întreruperi neplanificate, în mediul rural.

Începând cu 1 ianuarie 2023, numărul întreruperilor lungi neplanificate ce reţelele electrice de joasă tensiune (JT) într-un an calendaristic, în condiţii normale de vreme, nu poate fi mai mare de 8 întreruperi, indiferent de zonă.

Dacă locul dumneavoastră de consum este alimentat din rețelele electrice de înaltă tensiune (IT) sau medie tensiune (MT), ne obligăm ca începând cu data de 1 ianuarie 2019, numărul întreruperilor lungi neplanificate în condiţii normale de vreme să fie mai mare de 3 întreruperi, indiferent de zonă.

În situația în care, la adresa locului de consum locuiește o persoană care necesită menţinerea în viaţă prin aparate electrice, intrând astfel în categoria clienţilor vulnerabili, vom asigura măsuri speciale pentru menținerea alimentării cu energie electrică.

În vederea înregistrării corespunzătoare a locului de consum, este necesar ca titularul contractului de furnizare/distribuţie să aducă la cunoştinţa operatorului de distrubuție şi să prezinte o confirmare medicală de la un medic specialist, vizată şi de medicul de familie. Vom înregistra adresa/locul de consum drept o instalaţie specială, din motive umanitare, asigurându-ne că:

  •   luăm toate măsurile pentru evitarea deconectării respectivului loc de consum;
  •   rezolvăm cu prioritate întreruperile neplanificate care afectează respectivul loc de consum;
  •   asigurăm o sursă suplimentară de alimentare a respectivului loc de consum;
  • ​  oferim utilizatorului un număr de telefon de urgenţă;

Dacă este cazul, relaţia cu clientul vulnerabil respectiv, se va realiza prin intermediul unei terţe persoane, împuternicite de titularul contractului de furnizare/distribuţie încheiat pentru locul de consum respectiv.​

Tags