Calitatea comercială a serviciului de distribuție

​​​​​​​​​Vom răspunde tuturor cererilor, solicitărilor, sesizărilor sau reclamațiilor dumneavoastră, înregistrate direct către noi sau prin intermediul furnizorului dumneavoastră de energie electrică, în termen de până la 30 de zile calendaristice, în acord cu specificațiile legale în vigoare.

Pentru contractarea serviciului de distribuție...

...de la data la care ați depus cererea de încheiere a contractului de distribuție, însoţită de documentaţia completă, vă vom transmite oferta operatorului de distribuție în termen de maximum 20 de zile calendaristice.

Pentru siguranța înregistrării corespunzătoare a consumurilor dumneavoastră, ne vom asigura că:

  • montăm contorul în termenul prevăzut în contractul de racordare, pentru fiecare loc de consum și/sau de producere nou.
  • înlocuim sau reprogramăm contorul, în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data de la care titularul contractului de distribuţie a depus cerere scrise pentru schimbarea tarifului de facturare de schimbare a tipului de tarif.

Tot în termen de maximum 10 zile vom înlocui sau reprograma contorul la schimbarea titularului contractului de furnizare.

  • ​montăm sau înlocuim grupul de măsură/elemente ale acestuia, în momentul în care ne sesizați defectarea/dispariția/suspectarea de înregistrare eronată, la termenele prevăzute în contractul-cadru pentru serviciul de distribuţie.

Atunci când ne veți sesiza, direct sau prin intermediul furnizorului dumneavoastră de energie electrică, faptul că aparatul de măsură este defect sau suspectați înregistrarea eronată a acestuia, vom verifica la locul de funcționare a contorului, cu acceptul și în prezența dumneavoastră, prezentându-vă rezultate verificării și respectând termenele prevăzute în contractul-cadru pentru serviciul de distribuţie.​​

Tags