Cine suntem

​​​​​​​​​​​​​​​​cine_suntem1.jpg

e-distribuție gestionează și modernizează rețelele electrice din Banat, Dobrogea și Muntenia Sud, având ca obiectiv principal îmbunătățirea calității serviciului de distribuție. Distribuie anual circa 15 TWh de electricitate printr-o rețea electrică de peste 90.000 km și 274 stații de transformare.

Obiectivele prioritare ale e-distribuție​ sunt:

  • Îmbunătățirea calității serviciului prin reducerea duratei și a numărului de întreruperi pentru clienți;
  • Creșterea siguranței instalațiilor, atât în ceea ce privește personalul Enel, cât și a clienților noștri;
  • Reducerea impactului instalațiilor de distribuție asupra mediului înconjurător;
  • Reducerea pierderilor tehnice și comerciale în rețelele electrice.
Declarația de Politică în domeniul Sistemului de Management Integrat Calitate, Sănătate și Securitate în Muncă, Mediu​, Energie este:


Obiective pentru anul în curs:

Tags