Documente Utile


Diversitatea informațiilor utilizate în cadrul companiilor E-DISTRIBUTIE, precum și importanța lor pentru companie impun stabilirea unui sistem de gestionare a acestora, de la clasificare până la tratare și stocare, sistem care să permită monitorizarea ciclului de viață a diverselor tipuri de informații.

Stabilirea unui nivel corespunzător de siguranță a informațiilor necesită un efort constant și colaborarea tuturor persoanelor implicate, în special a celor care, direct sau indirect, le generează și tratează.

Acest efort se extinde de-a lungul tuturor fazelor ciclului de viață a informației, de la generarea informației și până la distrugerea sa iar accesul neautorizat la date și la sistemele de procesare a acestora, constituie unul dintre riscurile majore de securitate informatică, care pot afecta interesele companiilor E-DISTRIBUTIE MUNTENIA, E-DISTRIBUTIE BANAT, E-DISTRIBUTIE DOBROGEA.

Pentru clasificarea corectă a informațiilor în cadrul companiilor E-DISTRIBUTIE BANAT SA, E-DISTRIBUTIE DOBROGEA SA și E-DISTRIBUTIE MUNTENIA SA,  s-au realizat Instrucțiuni Operative privind Clasificarea și Tratarea Informației generate, utilizate sau procesate.

Instrucțiunile Operative stabilesc etapele pentru clasificarea informației în funcție de senzitivitatea și criticitatea informațiilor create, utilizate și diseminate în cadrul companiilor E-DISTRIBUTIE BANAT SA, E-DISTRIBUTIE DOBROGEA SA și E-DISTRIBUTIE MUNTENIA SA cât și în relațiile cu entitățile externe și se aplică tuturor informațiilor, în formă fizică sau electronică.

Tags