Codul etic

​​​​​

În conformitate cu reglementările aplicabile Grupului Enel, au fost adoptate: „Codul Etic", „Planul de toleranță zero impotriva coruptiei" precum și „Programul Enel de conformitate globală privind raspunderea penală corporativă", documente ce reflectă valorile, angajamentele și responsabilitățile etice asumate de către toți angajații Enel.

  • Canale de comunicare

 Compania pune la dispoziția tuturor persoanelor interesate următoarele canale de comunicare a evenimentelor privind încălcări sau suspiciuni de încalcare a principiilor etice și de integritate la care fac referire documentele menționate anterior.

 

Punct Etic: EthicsPoint​

E-mail:    CodEticRomania@enel.com

Poștă:     Departament Audit

                  Bulevardul Ion Mihalache 41-43

                  Bucuresti, Sector 1

                  Cod Postal 011172

 

Gestionarea comunicărilor primite este reglementată prin proceduri interne care includ garantarea confidențialității identității persoanei care transmite sesizarea, precum și, după caz, respectarea anonimatului, cu excepția eventualelor obligații legale.

În același timp, comunicările false, făcute cu rea-credință, pot duce la sancțiuni, răspundere penală sau civilă, după caz.

 

De asemenea, menționam că orice comunicare a evenimentelor privind încălcări sau suspiciuni de încalcare a principiilor etice și de integritate este soluționată în conformitate cu dispozițiile legale referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal. Aceste comunicări pot presupune transmiterea de către orice persoană interesată fie a unor date cu caracter personal aparținând persoanei interesate, fie a unor date cu caracter personal aparținând terților (e.g. cunoscuți, vecini, rude, angajați Enel, colaboratori Enel etc.). Informații suplimentare privind prelucrarea datelor cu caracter personal vor fi furnizate persoanei interesate în momentul comunicării evenimentelor privind încălcări sau suspiciuni de încalcare a principiilor etice și de integritate.

 

Pentru mai multe detalii vă rugăm să consultați:

Tags