Pentru neasigurarea continuității în alimentarea cu energie electrică

​​​​​​Din momentul în care am ne-ați anunțat și am luat la cunoștință faptul că la locul dumneavoastră de consum sau producție este întreruptă alimentarea cu energie electrică, vom asigura sosirea echipei de intervenţie în minimum de timp, astfel încât restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată, să se realizeze cât mai rapid.​

Până la data de 31.12.2018

dacă sunteți persoana fizică sau juridică, alimentată din rețeaua de joasă tensiune:    

 

 • în cazul în care restabilirea alimentării cu energie electrică după o întrerupere neplanificată, în condiții meteorologice normale, va dura mai mult de 8 ore, iar locul dumneavoastră de consum este situat în mediul urban, vă vom acorda o compensație bănească în valoare de 30 de lei.
 • în cazul în care restabilirea alimentării cu energie electrică după o întrerupere neplanificată, în condiții meteorologice normale va dura mai mult de 18 ore, iar locul dumneavoastră de consum este situat în mediul rural, vă vom acorda o compensație bănească în valoare de 30 de lei.

dacă sunteți persoană juridică, alimentată din rețeaua de medie sau înaltă tensiune, consumator și/sau producător:

 • în cazul în care locul dumneavoastră de consum este situat în mediul urban și sunteți afectat de o întrerupere neplanificată a energiei electrice, vom restabili alimentarea în cel mult 8 ore.

 

În cazul în care după 8 ore nu veți beneficia de realimentarea cu energie electrică, vă vom acorda o compensație bănească în valoare de 300 de lei, dacă locul de consum este alimentat din rețeaua de înaltă tensiune sau 200 de lei dacă locul de consum este alimentat din rețeaua electrică de medie tensiune.

 • în cazul în care locul dumneavoastră de consum este situat în mediul rural și sunteți afectat de o întrerupere neplanificată a energiei electrice, vom restabili alimentarea cu energie electrică în cel mult 18 ore.

În cazul în care după 18 ore nu veți beneficia de realimentarea cu energie electrică, vă vom acorda o compensație bănească în valoare de 300 de lei, dacă locul de consum este alimentat din rețeaua de înaltă tensiune sau 200 de lei dacă locul de consum este alimentat din rețeaua electrică de medie tensiune.

Începând cu data de 01.01.2019


dacă sunteţi persoana fizică sau juridică, alimentată din rețeaua de joasă tensiune:
 

 • iar restabilirea alimentării cu energie electrică după o întrerupere neplanificată, în condiții meteorologice normale, va dura mai mult de 4 ore și locul dumneavoastră de consum este situat într-un municipiu reședință de județ, vă vom acorda o compensație bănească în valoare de 30 de lei. 
 • iar restabilirea alimentării cu energie electrică după o întrerupere neplanificată, în condiții meteorologice normale va dura mai mult de 6 ore, iar locul dumneavoastră de consum este situat în mediul uran, vă vom acorda o compensație bănească în valoare de 30 de lei. 
 • iar  restabilirea alimentării cu energie electrică după o întrerupere neplanificată, în condiții meteorologice normale va dura mai mult de 12 ore și locul dumneavoastră de consum este racordat la rețeaua de energie electrică de joasă tensiune, în mediul rural, vă vom acorda o compensație bănească în valoare de 30 de lei.

 

 dacă sunteți persoană juridică, alimentată din rețeaua de medie sau înaltă tensiune, consumator și/sau producător:

 • iar restabilirea alimentării cu energie electrică după o întrerupere neplanificată, în condiții meteorologice normale va dura mai mult de 4 ore într-un municipiu reședință de județ, 6 ore, în mediul urban,  sau 12 ore în mediul rural, vă vom acorda o compensație bănească în valoare de 300 de lei. Dacă locul de consum este alimentat din rețeaua de înaltă tensiune sau 200 de lei dacă locul de consum este alimentat din rețeaua electrică de medie tensiune..

În cazul în care sunt înregistrate condiții meteorologice deosebite care generează avarii în elemente ale rețelei de distribuție aflate în zona intravilană, iar realimentarea cu energie electrică va dura mai mult de 48 de ore, indiferent de zona în care se află locul dumneavoastră de consum, vă vom acorda o compensație bănească în valoare de 30 de lei daca sunteți alimentat din rețeaua electrică de joasă tensiune, 300 de lei dacă locul de consum este alimentat din rețeaua de înaltă tensiune sau 200 de lei dacă locul de consum este alimentat din rețeaua electrică de medie tensiune.

În cazul în care sunt înregistrate condiții meteorologice deosebite care generează avarii în elemente ale rețelei de distribuție aflate în zona extravilană, iar realimentarea cu energie electrică va dura mai mult de 72 de ore, indiferent de zona în care se află locul dumneavoastră de consum, vă vom acorda o compensație bănească în valoare de 30 de lei daca sunteți alimentat din rețeaua electrică de joasă tensiune, 300 de lei dacă locul de consum este alimentat din rețeaua de înaltă tensiune sau 200 de lei dacă locul de consum este alimentat din rețeaua electrică de medie tensiune.

Restabilirea alimentării după o întrerupere planificată, necesară efectuării lucrărilor de modernizare sau mentenață a rețelelor electrice, se va efectua în maximum 8 ore, indiferent de zonă, urmând ca în situația în care acest termen va fi depășit să vă acordăm compensații bănești în valoare de 30 de lei, dacă locul dumneavoastră de consum este alimentat din rețeaua electrică de joasă tensiune, 300 de lei dacă locul de consum este alimentat din rețeaua de înaltă tensiune sau 200 de lei dacă locul de consum este alimentat din rețeaua electrică de medie tensiune.

Vom lua toate măsurile necesare astfel ca numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum şi/sau de producere racordat la reţelele electrice de joasă tensiune, să nu depășească:

 • 12 întreruperi în mediul urban și 24 de întreruperi în mediul rural, în intervalul 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2020;
 • 8 întreruperi în mediul urban și 16 întreruperi în mediul rural, în intervalul 1 ianuarie 2021 – 31 decembrie 2022;
 • 8 întreruperi, indiferent de  zonă, începând cu 1 ianuarie 2023.

În cazul în care se va înregistra un număr mai mare de întreruperi accidentale în zonele și intervalele menționate, vă vom acorda o compensație bănească în valoare de 30 de lei.

Dacă locul dumneavoastră de consum este alimentat din rețelele de medie sau înaltă tensiune, iar începând cu data de 1 ianuarie 2019  se vor înregistra mai mult de 3 întreruperi lungi neplanificate, vă vom acorda o compensație bănească în valoare de 300 de lei dacă locul de consum este alimentat din rețeaua de înaltă tensiune sau 200 de lei dacă locul de consum este alimentat din rețeaua electrică de medie tensiune.

Pentru efectuarea lucrărilor de mentenanță și/sau modernizare a rețelelor electrice care produc întreruperi de lungă durată vom planifica 4 întreruperi în mediul urban și  8 întreruperi în mediu rural.

În situația în care se vom înregistra mai multe întreruperi planificate de lungă durată, vă vom acorda compensații bănești în valoare de 30 de lei dacă locul dumneavoastra de consum este alimentat din rețelele de joasă tensiune sau 300 de lei dacă locul de consum este alimentat din rețeaua de înaltă tensiune sau 200 de lei dacă locul de consum este alimentat din rețeaua electrică de medie tensiune.

Dacă locul dumneavoastră de consum este racordat la rețeaua electrică de joasă tensiune, compensațiile pentru nerespectarea indicatorilor de performanță mai sus specificați, se vor acorda:

 • până la data de 31 decembrie 2016, pentru acordare, este necesară cererea dumneavoastră formulată în scris, pe care ne-o adresați direct sau prin intermediul furnizorului dumneavoastră de energie electrică, în termen de 60 de zile calendaristice de la data nerespectării indicatorului/indicatorilor de performanţă. După depunerea cererii, plata a se efectua în termen de 30 de zile calendaristice.
 •  în intervalul 1 ianuarie 2​​​017 - 31 decembrie 2018, compensaţiile se acordă în mod automat, fără a fi necesară o solicitare din partea dumneavoastră, în cazul în care la locul dumneavoastră de consum este montat un contor inteligent sau în cazul în care ați fost afectat de întreruperea căii de alimentare/evacuare a energiei electrice ca urmare a unui scurtcircuit trifazat.

În situația în care locul dumneavoastră de consum nu se încadrează în aceste două cazuri, compensaţiile se acordă la cererea dumneavoastră scrisă, pe care ne-o adresați direct sau prin intermediul furnizorului dumneavoastră de energie electrică, în termen de 60 de zile calendaristice de la data nerespectării indicatorului/indicatorilor de performanţă. După depunerea cererii, plata a se efectua în termen de 30 de zile calendaristice.

 • începând cu data de 1 ianuarie 2019, vă vom acorda compensaţiile pentru nerespectarea indicatorilor de performanţă menționați, în mod automat, fără a fi necesară o solicitare din partea dumneavoastră.

În cazul în care locul dumneavoastră de consum este alimentat din rețeaua de medie sau înaltă tensiune, compensația se va acorda în mod automat, fără a fi necesară o cerere din partea dumneavoastră.

 

Informații detaliate referitoare la cele de mai sus, găsiți aici​.


Tags