Compensatii acordate de operatorul de distribuție pentru nerespectarea indicatorilor de performanța impuși de standard

​​​​​​În cazul în care, din motive obiective, vom depăși termenele sau nu vom respecta indicatorii stabiliți prin standardul de performanță, vă vom acorda compensații bănești.

Acordarea unei compensaţii prevăzute în standardul de performanță pentru nerespectarea indicatorilor, nu exclude dreptul dumneavoastră de a primi, la cerere, şi o despăgubire în cazul în care veți suferi daunele materiale provocate din vina noastră.

Dacă pentru aceeaşi situaţie, sunteți îndreptăţiți să primiți şi o compensaţie şi o despăgubire, veți putea primi doar una dintre ele, respectiv cea care are valoarea cea mai mare. Doar dacă valoarea despăgubirii pe care o solicitați este mai mare decât valoarea compensaţiei deja încasate, veți primi diferenţa dintre cele două valori, fără să ne returnați valoarea compensaţiei.

Acordarea compensațiilor bănești pentru nerespectarea indicatorilor de performanţă prevăzuţi în standard se va efectua în mod automat dacă locul dumneavoastră de consum  și/sau producere este racordat la rețeaua electrică de distribuție de medie sau înaltă tensiune, fără a fi necesară o solicitare din partea dumneavoastră.

Dacă locul dumneavoastră de consum este racordat la rețeaua electrică de joasă tensiune, vom respecta prevederile specifice, detaliate în celelalte secțiuni privind compensațiile.

Compensaţiile pentru nerespectarea indicatorilor de performanţă privind calitatea tehnică a energiei electrice, precum şi calitatea comercială a serviciului de distribuţie a energiei electrice se vor acorda în mod automat, fără a fi necesară o solicitare din partea dumneavoastră.

Pentru plata compensațiilor, în situaţia în care contractul de distribuţie este încheiat cu un furnizor, îl vom informa pe acesta cu privire la dreptul dumneavoastră de a primi compensația, precum și valoarea ei, în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data înregistrării abaterii sau de la data la care ne-ați transmis cererea.

În cazul în care contractul de distribuţie este încheiat direct cu dumneavoastră, vom transmite o notificare privind drept ul de a primi o compensaţie, precizând şi valoarea acesteia, printr-o adresă anexată primei facturi emise ulterior datei înregistrării abaterii.​

La cererile transmise de către dumneavoastră direct sau prin intermediul furnizorului de energie electrică, vom achita compensaţia în termen de 30 de zile calendaristice de la data depunerii/transmiterii cererii scrise, pe baza analizei datelor înregistrate, fără să vă mai solicităm alte documente justificative.


Tags