Legislație, reglementări, conformitate

​​​​​​​​​​​​​

Legislație primară

Legislația primară din sectorul energetic cuprinde legi și hotărâri de Guvern precum:

 • Legea nr. 123/16.07.2012 – Legea energiei electrice și gazelor naturale
 • Ordin ANRE 59/2013 - Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, modificat si completat prin Ordinul ANRE 63/2014 (Regulamentul de racordare)

Legislație secundară

În România, piața de distribuție a energiei electrice este reglementată de Agenția Națională pentru Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), prin următoarele legi și reglementări:

 • Ordinul ANRE nr. 28/2007 privind Standardul de performanță pentru activitatea de distribuție a Energiei Electrice
 • Codul Tehnic al Rețelelor Electrice de Distribuție, revizia în vigoare
 • Decizia ANRE nr. 245/2003 pentru aprobarea Procedurii privind colaborarea operatorilor de distribuție, de transport și de sistem pentru avizarea racordării utilizatorilor la rețelele electrice
 • Ordin ANRE nr. 28/2003 Metodologia de stabilire a compensațiilor bănești între utilizatorii racordați în etape diferite, prin instalație comună, la rețele electrice de distribuție
 • Ord. ANRE nr. 48/2008 modificat prin Ord.13/2012 - pentru aprobarea Metodologiei pentru emiterea avizelor de amplasament de către operatorii de rețea
 • Ord. ANRE nr. 16/2012 pentru aprobarea Procedurii privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice în vecinatatea limitei zonei de activitate a unor operatori de distribuție
 • Ord. ANRE nr. 74/2014 pentru Aprobarea conț​inutului cadru al avizelor tehnice de racordare
 • Ordin ANRE nr. 30/2013 Condiții tehnice de racordare la rețelele de interes public pentru centralele electrice fotovoltaice
 • Ordin ANRE nr. 32/2013 privind aprobarea Regulamentului de programare a unitatilor de producție și a consumatorilor dispecerizabili
 • Ordin ANRE nr. 5/2014 pentru aprobarea conținutului cadru al certificatelor de racordare
 • Ordin ANRE nr. 51/2009 Condiții tehnice de racordare la rețelele de interes public pentru centralele electrice eoliene, cu modificările și completările din Ord. ANRE nr. 29/2013
 • Ordin ANRE nr. 129/2008 de aprobare a Regulamentului privind stabilirea soluțiilor de racordare a utilizatorilor la rețelele electrice de interes public
 • Ordin ANRE nr. 74/2013 Procedura privind punerea sub tensiune pentru perioada de probe și certificarea conformității tehnice a centralelor electrice eoliene si fotovoltaice
 • Ordin ANRE nr. 59/2014 privind modificarea Ord. 74/2013 pentru aprobarea Procedurii privind punerea sub tensiune pentru perioada de probe și certificarea conformității tehnice a centralelor electrice eoliene și fotovoltaice
 • Ordin ANRE nr. 55/2013 privind modificarea și completarea Regulamentului de acreditare a producătorilor de energie electrică din surse regenerabile pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 42/2011
 • Decizia ANRE nr. 2741/2008 pentru aprobarea Procedurii privind colaborarea operatorilor de distribuție, de transport și de sistem pentru avizarea racordării utilizatorilor la rețelele electrice, revizia I
 • Ordin ANRE nr. 11/2014 Metodologia de stabilire a tarifelor de racordare a utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, modificat prin Ord. ANRE nr. 87/2014
 • Ordin ANRE nr.141/2014 pentru aprobarea tarifelor specifice și indicilor specifici utilizați la stabilirea tarifelor de racordare a utilizatorilor la rețelele electrice de interes public
 • Ordin ANRE nr.105/2014​ privind schimbarea furnizorului de energie electrică de către clientul final​​

Tags