Etapele procesului de racordare

​​​​​​​​​​

 Racordarea la rețeaua electrică de interes public presupune următoarele etape:

  • depunerea de către viitorul utilizator a cererii și a documentației aferente pentru obținerea avizului de amplasament și a avizului tehnic de racordare;
  • stabilirea soluţiei de racordare la reţeaua electrică şi emiterea de către operatorul de distribuție a avizului tehnic de racordare, sub formă de ofertă de racordare; 
    Transmiterea către solicitant a ATR-ului şi a propunerii de contract de racordare este condiţionată de achitarea tarifului de emitere/actualizare ATR de către solicitant. Dacă plata tarifului de emitere nu se efectuează în termen de 12 luni, ATR-ul îşi pierde valabilitatea.
  • încheierea contractului de racordare între operatorul de distribuție și utilizator;
  • încheierea contractului de execuție între operatorul de distribuție și un executant, realizarea lucrarilor de racordare la rețeaua electrică şi punerea în funcţiune a instalaţiei de racordare;
  • punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare pentru probe, etapă care nu este obligatorie pentru toate categoriile de utilizatori;
  • emiterea de către operatorul de reţea a certificatului de racordare a locului de consum;
  • punerea sub tensiune finală a instalației de utilizare;

În vederea racordării la rețeaua electrică de distribuție, solicitantul trebuie să prezinte dosarul instalației de utilizare . După caz, se poate solicita operatorului de distribuție actualizarea avizului tehnic de racordare prin care s-a aprobat racordarea unui loc de consum.

Racordarea la reţeau electrică de distribuţie a ansamblurilor de blocuri de locuinţe şi/sau de locuinţe individuale
Racordare clienţi noi – electrificarea localităţilor şi extinderea reţelelor de distribuţie

Ghid Racordare

Tags