​​​​​​​​​

​Ord. ANRE nr. 59/2013 REGULAMENT privind racordarea utilizato​​rilor la reţelele electrice de interes public ​​​​arhiva.png
​Ord. ANRE nr.63/2014 privind completarea si modificarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public aprobat prin Ord.59/2013ico_documenti.gif
​Ord. ANRE nr.11/2014 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor de racordare a utilizatorilor la retelele electrice de interes publicico_documenti.gif
​Ord. ANRE nr.141/2014 pentru aprobarea tarifelor specifice si indicilor specifici utilizati la stabilirea tarifelor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes publicico_documenti.gif
​Ord.ANRE nr.30/2013 privind aprobarea Normei tehnice „Condiţii tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru centralele fotovoltaice”ico_documenti.gif
​Ord.ANRE nr.51/2009 privind aprobarea Normei tehnice „Condiţii tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru centralele eoliene”arhiva.png
​Ord. ANRE nr.74/2013 pentru aprobarea procedurii privind punerea sub tensiune pentru perioada de probe si certificarea conformităţii tehnice a centralelor electrice eoliene si fotovoltaice ico_documenti.gif
​Ord. ANRE nr.59/2014 pentru modificarea Ord.ANRE nr.74/2013 pentru aprobarea procedurii privind punerea sub tensiune pentru perioada de probe si certificarea conformită​ţii tehnice a centralelor electrice eoliene si fotovoltaice arhiva.png
​Anexa 2 - Lista documentelor necesareico_documenti.gif
​Situatia certificatelor de conformitate emise la e-distribuție Banatexcel.png
​Situatia certificatelor de conformitate emise la e-distribuție Dobrogea​excel.png
​Situatia certificatelor de conformitate emise la e-distribuție​ Muntenia​excel.png​​​

Tags