Informații pentru prosumatori


Dacă vă propuneți să produceți energie din surse regenerabile într-o centrală cu putere instalată mai mică de 27 kW și, în afară de consumul propriu, să livrați surplusul de energie în rețeaua noastră de distribuție a energiei electrice, înseamnă că veți deveni prosumator.

Ca prim pas pentru a obține calitatea de prosumator, este foarte util să citiți cele mai noi reglementări în domeniu, pentru că acolo sunt indicate modalitățile prin care dumneavoastră puteți vinde energie către furnizorul de energie electrică. În calitatea noastră de operator de distribuție, avem atribuții în ceea ce privește racordarea la rețea prin care certificăm calitatea dumneavoastră de prosumator, măsurarea energiei consumate/injectate și transmiterea informațiilor către furnizor în vederea decontării energiei injectate, raportarea către ANRE a datelor privind prosumatorii racordați și cantitatea de energie măsurată.

 

LEGISLAȚIA ÎN DOMENIU

 

Modificările aduse legii energiei regenerabile (citiți aici modificările) au intrat în vigoare la mijlocul anului 2018. Acestea definesc conceptul de prosumator şi stabilesc în linii mari responsabilităţile în domeniu.

În termenii ANRE, prosumatorul este „clientul final care deține instalații de producere a energiei electrice, inclusiv în cogenerare, a cărui activitate specifică nu este producerea energiei electrice, care consumă și care poate stoca și vinde energie electrică din surse regenerabile produsă în clădirea lui, inclusiv un bloc de apartamente, o zonă rezidențială, un amplasament de servicii partajat, comercial sau industrial sau în același sistem de distribuție închis, cu condiția ca, în cazul consumatorilor autonomi necasnici de energie din surse regenerabile, aceste activități să nu constituie activitatea lor comercială sau profesională primară."

Având în vedere particularitățile tehnice presupuse de această activitate specifică unui client de energie electrică, ANRE a emis și un nou ordin pentru aprobarea condițiilor tehnice de racordare la rețelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injecție de putere activă în rețea (citiți aici ordinul).

Întrucât producerea de energie electrică din surse regenerabile captează interesul și acelor clienți care au un consum redus pe care vor să și-l acopere din surse regenerabile (<27 kW putere instalată), a fost elaborat un cadru de reglementare specific pentru preluarea energiei electrice produse și injectate în rețea. În acest sens, la finalul anului 2018, ANRE a emis o serie de reglementări suplimentare prin care se stabilesc regulile de comercializare a energiei electrice produse din surse regenerabile (consultați documentul) şi modalitatea de achiziţionare de către furnizori a energiei livrate de prosumatori în reţea (consultați documentul).

Pentru a putea vinde surplusul de energie ca prosumator, trebuie să dețineți o centrală electrică racordată, astfel încât alimentarea consumului propriu și livrarea surplusului în rețeaua electrică să se realizeze prin același racord. Măsurarea energiei electrice trebuie să se facă fie printr-un contor inteligent, fie prin contoare care pot fi citite la distanță, integrabile în sisteme de măsurare inteligente – trebuie să putem măsura cât ați produs, cât ați consumat din rețea și cât ați livrat în rețea.

Detalii despre achiziția și montarea contoarelor în funcție de situația prosumatorilor (accesarea anumitor programe, schemă electrică cu sau fără sistem de stocare, care poate fi sau nu alimentat din rețea) regăsiți în documentele indicate mai sus.

 

CUM OBȚINEȚI CERTIFICAREA CALITĂȚII DE PROSUMATOR

 

În vederea certificării calităţii de prosumator, dacă dețineți o centrală de producere a energiei electrice din surse regenerabile, cu putere instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum, trebuie să ne transmiteți nouă, operatorul de distribuţie din zona  în care se află centrala dumneavoastră, următoarele informaţii/documente:

a) informaţii privind echipamentele de măsurare a energiei electrice montate în instalaţiile de utilizare, altele decât cele aparţinând operatorului de distribuţie, şi caracteristicile acestora, respectiv: serie contor, tip contor, date tehnice;

b) pentru persoanele fizice, declaraţia pe proprie răspundere din care să rezulte că accesați/nu accesați programul privind instalarea sistemelor fotovoltaice pentru producerea de energie electrică în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională, derulat prin Administraţia Fondului pentru Mediu;

c) pentru persoane juridice, certificatul constatator, în copie, emis de oficiul registrului comerţului, cu informaţii complete care să reflecte situaţia la zi a solicitantului, prin care se dovedeşte că persoana juridică nu desfăşoară ca activitate principală producerea de energie electrică; persoanele juridice nu trimit declarația de la punctul b).

Dacă dețineți o centrală care a fost pusă în funcțiune înainte de 1 ianuarie 2019, trimiteți-ne o cerere de actualizare/emitere, după caz, a certificatului de racordare, împreună cu informațiile/documentele de mai sus.

Pe baza solicitării dvs,  vom achiziționa și monta contoarele de măsurare a energiei electrice din punctul de delimitare între instalațiile dumneavoastră și instalațiile noastre, dar și contoarele din instalațiile dumneavoastră, dacă schema electrică a centralei conține sistem de stocare a energiei produse care poate fi alimentat din rețea (valabil pentru persoanele juridice și persoanele fizice care nu au accesat programul privind instalarea sistemelor fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, derulat de Administrația Fondului pentru Mediu). Vom răspunde la această solicitare în termenul legal de 45 de zile de la înregistrare.

Certificatul de racordare se va actualiza în conformitate cu prevederile Ord. ANRE nr 226/2018 coroborat cu Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public aprobat prin Ord. 59/2013, cu modificările și completările ulterioare.

Cererea poate fi depusă la oricare dintre centrele noastre de relații cu clienții din zona dvs.

CUM VINDEȚI ENERGIA PRODUSĂ

După dobândirea certificatului de racordare care dovedește calitatea dumneavoastră de prosumator, veți putea vinde furnizorului energia electrică pe care o livrați în rețea, conform Normelor de achiziţionare de către furnizori a energiei livrate de prosumatori în reţea. Pentru semnarea unui contract de vânzare-cumpărare a energiei livrate, contactați furnizorul cu care aveți încheiat contract de furnizare a energiei electrice pentru locul de consum și de producere unde aveți centrala electrică.

Tags