Protecția mediului

​​​​​​​​​

e-distribuție a implementat un Sistem de Management Integrat Calitate - Mediu - Sănătate prin care gestionează eficient aspectele legate de mediu aferente activității de distribuție a energiei electrice, în conformitate cu legislația de mediu și cu directivele europene în domeniu.

Compania a desfășurat și va continua să implementeze proiecte pentru a elimina substanțele denumite bifenili policlorurati (PCB) folosite pentru a lubrifia și răci echipamentele electrice și pentru a înlătura azbestul utilizat în izolarea electrică. În plus, are în vedere reciclarea deșeurilor rezultate în activitatea de distribuție.

Întrucât prin filiala din Dobrogea deține instalații în Delta Dunării, arie de pe teritoriul României protejată de UNESCO, e-distribuție​ se implică în protejarea florei, faunei și a ecosistemelor de aici. Astfel, instalațiile electrice din Deltă au fost modernizate și adaptate mediului natural: liniile electrice aeriene au fost înlocuite cu cablu, au fost montate teci electroizolante pe consolele liniilor de medie tensiune și au fost instalate cuiburi pentru berze pe stâlpii electrici.

În vederea protejării naturii, compania monitorizează continuu factorii de mediu precum zgomotul, câmpul electromagnetic și emisiile, luând măsuri de corecție dacă este nevoie.

Tags