Tarife de racordare

Ord. 113/2018 privind modificarea anexei 1 la Metodologia de stabilire a tarifelor de racordare a utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Nationale de Reglementare în domeniul energiei nr. 11/2014, și pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în domeniul energiei nr. 141/2014 pentru aprobarea tarifelor specifice și indicilor specifici utilizați la stabilirea tarifelor de racordare a utilizatorilor la rețelele electrice de interes public disponibil aici

Ordin ANRE nr.63.2017 de aprobare pentru modificarea 114/2014 pentru aprobarea tarifelor e emitere și actualizare a avizelor tehnice de racordare, certificatelor de racordare și avizelor de amplasament                 
 disponibil aici​​​​​​​​​​

Ordin ANRE nr.11/2014 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor de racordare a utilizatorilor  la reţ​elele electrice de interes public – disponibil ai​ci.

Tags