Contract pentru prestarea serviciului de distribuţ​ie​ a energiei electrice

​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​

Pentru asigurarea distribuţiei energiei electrice prin reţelele electrice, pâ​nă la clientul final, furnizorul/clientul final incheie contracte pentru prestarea serviciului de distribuţie, conform ordinului ​​90/2015​ .

Contractul pentru prestarea serviciului de distribuţ​​ie a energiei electrice se încheie de catre clientul final în urmatoarele situaţ​ii:

a) locul de consum are simultan mai mulţi furnizori;

b) la reţeaua de utilizare a locului de consum sunt racordate locuri de consum aparţinând altor clienţi finali;

c) locul de consum este racordat la o reţea de medie tensiune sau înaltă tensiune, la solicitarea clientului final cu contract de furnizare negociat. În acest caz, contractul de reţea poate include şi locuri de consum racordate la o reţea de joasă tensiune ale acestui client final, aflate în zona de licenţă a aceluiaşi OR;

d) locul de consum alimentat prin contract de furnizare pe piaţa concurenţială este racordat la o reţea de distribuţie a unui distribuitor, altul decât cel concesionar​;

Schimbare furnizor energie electrică​

1. Daca doresti să schimbi furnizorul de energie electrică, este necesar să parcurgi urmatoarele etape:Să transmiţi notificarea pentru denunţarea unilaterala a contractului de furnizare a energie electrice actualului furnizor. Notificarea trebuie să fie clară, să exprime in mod neechivoc decizia de schimbare a furnizorului actual și să precizeze in mod expres data incetării contractului de furnizare existent. Aceasta este necesar să o transmiti cu cel p​utin 21 de zile înainte de data la care doreşti schimbarea de furnizor. Notificarea este necesar să o transmiti actualulul furnizor, noului furnizor și operatorului de distribuție.

  • ​Model notificare​

e-distribuție Muntenia

NOTIFI​​​CARE privind încetarea Contractului de furnizare a energiei electrice (pentru clientul casnic)

NOTIFICARE privind înceta​rea Contractului de furnizare a energiei electrice (pentru clientul final noncasnic)

 ​​e-distribuție Banat

NOTIFICARE privind încetare​​​a Contractului de furnizare a energiei electrice (pentru clientul casnic)

NOTIFICARE privind în​​cetarea Contractului de furnizare a energiei electrice (pentru clientul final noncasnic)

 e-distribuție Dobrogea

NOTIFICARE privind înceta​​​rea Contractului de furnizare a energiei electrice (pentru clientul casnic)

NOTIFICARE privind încetarea Contractului de furnizare a energiei electrice (pentru clientul final noncasnic)

2. În termen de 3 zile de la primirea notificării, noul furnizor va transmite către operatorul distribuţie, solicitarea de î​ncheiere contract pentru prestarea serviciului de distribuţie.

  • ​​Model solicitare contract pentru prestarea serviciului de distribuție​

e-distribuție Muntenia​​

Solicitare contract pentru prestarea serviciului de distribuție 

e-distribuție Banat

Solicitare contract pentru prestarea serviciului de distribuție

e-distribuție Dobrogea

Solicitare contract pentru prestarea serviciului de distribuție​

Solicitările de încheiere contracte de distribuție și / sau Notificările de schimbare a furnizorului ale clienților finali se pot transmite pentru:

E-Distribuție Muntenia la contractaremuntenia.ro@e-distributie.com
E-Distribuție Dobrogea la contractaredobrogea.ro@e-distributie.com
E-Distribuție Banat la contractarebanat.ro@e-distributie.com

Operatorul de distribuţie va încheia contract pentru prestarea serviciului de distribuţie cu furnizorul ales dacă vor fi parcurse toate etapele din Ord 105/2014​ „Procedura privind schimbarea furnizorului de energie electrică de că​tre clientul final"​.​

Regulamentul de furnizare

Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienții finali stabileşte cadrul de reglementare pentru desfăşurarea activităţii de furnizare a energiei electrice la clienţii finali. În conformitate cu capitolul IX "Condiţii tehnice privind alimentarea cu energie electrică" articolul 105, OR are obligaţia de a realiza şi administra centralizat o bază de date cu informaţii referitoare la locurile de consum racordate la reţeaua electrică din zona de licenţă proprie. Baza​ de date permite identificarea portofoliului de locuri de consum din zona sa de licenţă pentru fiecare furnizor.​


Tags