Trebuie să cunoști ....

 Nota de informare privind condițiile de prelucrare a datelor cu caracter personal și de exercitare a drepturilor de care beneficiază persoanele vizate, e-distribuție Banat.
 Informații suplimentare - informații suplimentare referitoare la exercitarea drepturilor de care baneficiază persoanele vizate e-distribuție Banat.
 Nota de informare privind condițiile de prelucrare a datelor cu caracter personal și de exercitare a drepturilor de care beneficiază persoanele vizate, e-distribuție Dobrogea.
 Informații suplimentare - informații suplimentare referitoare la exercitarea drepturilor de care beneficiază persoanele vizate e-distribuție Dobrogea.
 Nota de informare privind condițiile de prelucrare a datelor cu caracter personal și de exercitare a drepturilor de care beneficiază persoanele vizate, e-distribuție Muntenia.
 Informații suplimentare - informații suplimentare referitoare la exercitarea drepturilor de care beneficiază persoanele vizate e-distribuție Muntenia.


Vreau să îmi exercit drepturile ....

 Formular pentru exercitarea dreptului de acces la datele cu caracter personal - Confirmarea faptului dacă datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată menționate anterior fac obiectul unor operațiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal.
 Formular pentru exercitarea dreptului de rectificare a datelor cu caracter personal - Solicitarea rectificării/completării/modificarea/actualizării datelor cu caracter personal pe care operatorul de distribuție le prelucrează.
 Formular pentru exercitarea dreptului de stergere a datelor cu caracter personal - Solicitarea stergerii motivată a unor date cu caracter personal pe care operatorul de distribuție le prelucrează.
 Formular pentru exercitarea dreptului de restricționare a procesării datelor cu caracter personal - Solicitarea restricționării operațiunilor de prelucrare a unor date cu caracter personal pe care operatorul de distribuție le prelucrează.
 Formular pentru exercitarea dreptului de portabilitate a datelor cu caracter personal - Solicitarea portabilității anumitor date cu caracter personal pe care operatorul de distribuție le prelucrează.
 Formular pentru exercitarea dreptului de opoziție cu privire la prelucrarea la datelor cu caracter personal - Exprimarea opoziției în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.
 Formular pentru exercitarea dreptului de a nu fi supus unui proces decizional individual automatizat de prelucrarea datelor cu caracter personal - Solicitarea de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv cu privire la crearea de profiluri.


Aș putea contacta ....

​Responsabilul cu datele cu caracter personal

 E-distributie Banat

 E-distributie Dobrogea

 E-distributie MunteniaTags