Trebuie să cunoști ....

 Notă de informare comună cu privire la prelucrarea datelor personale ale candidaților la ocuparea posturilor în cadrul companiilor din grupul Enel
 Nota de informare privind condițiile de prelucrare a datelor cu caracter personal și de exercitare a drepturilor de care beneficiază persoanele vizate, e-distribuție Banat.
 Informații suplimentare - informații suplimentare referitoare la exercitarea drepturilor de care baneficiază persoanele vizate e-distribuție Banat.
 Nota de informare privind condițiile de prelucrare a datelor cu caracter personal și de exercitare a drepturilor de care beneficiază persoanele vizate, e-distribuție Dobrogea.
 Informații suplimentare - informații suplimentare referitoare la exercitarea drepturilor de care beneficiază persoanele vizate e-distribuție Dobrogea.
 Nota de informare privind condițiile de prelucrare a datelor cu caracter personal și de exercitare a drepturilor de care beneficiază persoanele vizate, e-distribuție Muntenia.
 Informații suplimentare - informații suplimentare referitoare la exercitarea drepturilor de care beneficiază persoanele vizate e-distribuție Muntenia.


Vreau să îmi exercit drepturile ....

 Formular pentru exercitarea dreptului de acces la datele cu caracter personal - Confirmarea faptului dacă datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată menționate anterior fac obiectul unor operațiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal.
 Formular pentru exercitarea dreptului de rectificare a datelor cu caracter personal - Solicitarea rectificării/completării/modificarea/actualizării datelor cu caracter personal pe care operatorul de distribuție le prelucrează.
 Formular pentru exercitarea dreptului de stergere a datelor cu caracter personal - Solicitarea stergerii motivată a unor date cu caracter personal pe care operatorul de distribuție le prelucrează.
 Formular pentru exercitarea dreptului de restricționare a procesării datelor cu caracter personal - Solicitarea restricționării operațiunilor de prelucrare a unor date cu caracter personal pe care operatorul de distribuție le prelucrează.
 Formular pentru exercitarea dreptului de portabilitate a datelor cu caracter personal - Solicitarea portabilității anumitor date cu caracter personal pe care operatorul de distribuție le prelucrează.
 Formular pentru exercitarea dreptului de opoziție cu privire la prelucrarea la datelor cu caracter personal - Exprimarea opoziției în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.
 Formular pentru exercitarea dreptului de a nu fi supus unui proces decizional individual automatizat de prelucrarea datelor cu caracter personal - Solicitarea de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv cu privire la crearea de profiluri.


Aș putea contacta ....

​Responsabilul cu datele cu caracter personal

 E-distributie Banat

 E-distributie Dobrogea

 E-distributie MunteniaTags