Calitatea tehnică e energiei electrice distribuite - Calitatea tensiunii

​​​​​În standardul de performanță sunt descriși detaliat parametrii de calitate în alimentarea cu energie electrică, pe care ne obligăm să-i respectăm și să întreprindem toate măsurile necesare analizării și soluționării unor eventuale abateri.

 

Spre exemplu, în cazul în care ne semnalați în scris faptul că, la adresa dumneavoastră, sunt înregistrate variații ale tensiunii energiei electrice, vom analiza și vă vom informa cu privire la rezultatele analizei efectuate, precum și măsurile întreprinse, în termen de 20 de zile calendaristice.

Analiza va avea la bază monitorizarea parametrilor de calitate tehnică a energiei electrice, timp de minimum 7 zile consecutive, prin intermediul unor analizoare portabile, care vor fi montate la punctul de delimitare între instalația electrică proprietatea dumneavoastra și cea a operatorului de distribuție.

Costurile privind monitorizarea calității tehnice prin intermediul analizorului și analiza aferentă, vor fi efectuate gratuit, indiferent de rezultatele obținute.

Excepție constituie cazurile în care se constată faptul că energia electrică are o calitate scăzută din culpa clientului sau în situația în care clientul revine cu o reclamație neîntemeiată, efectuată în termen de o lună de la reclamaţia neîntemeiată ale cărei costuri au fost suportate de către operatorul de distribuţie, cazuri în care costurile sunt suportate de către clientul solicitant.

Pentru monitorizarea continuității și a calității energiei electrice, vom monta analizoare de calitate, care  să permită, minimum, măsurarea, înregistrarea şi analizarea următoarelor mărimi referitoare la tensiune: întreruperile tranzitorii, întreruperile scurte şi lungi, frecvenţa, valoarea efectivă a tensiunii, golurile de tensiune, supratensiunile temporare de frecvenţă industrială între faze şi pământ sau între faze,  fenomenul de flicker, variaţiile rapide şi lente de tensiune, armonicile şi curenţii (unda fundamentală şi armonicile).

Dacă la adresa dumneavoastră este montat un contor inteligent, există alternativa  înregistrării întreruperilor și monitorizării parametrilor tehnici ai energiei electrice distribuite, prin intemediul acestuia.

În situația în care montați dumneavoastră, prin resurse proprii, un analizor de calitate care permite înregistrarea întreruperilor și a parametrilor de calitate, datelor preluate prin analizor pot fi utilizate în relațiile dintre operatorul de distribuție și dumneavoastră, însă numai în cazul în care locul de amplasare al analizorului de calitate, montarea, sigilarea, programarea şi extragerea de informaţii din memoria acestuia au fost stabilite de comun acord între părţi.​

Tags