Angajamentele noastre

Companiile noastre de distribuție au proiectat și implementat sisteme de management integrate prin care se asigură menținerea unui nivel înalt în ceea ce privește calitatea proceselor și a serviciilor, sănătatea și siguranța persoanelor, protecția mediului și calitatea componentelor și materialelor. Programele noastre de management integrat includ obiective specifice și măsurabile în acest sens. Procesele sunt monitorizate continuu și ne permit să ne păstrăm și să ne îmbunătățim performanțele.

Declarațiile de Politică în domeniul Sistemului de Management Integrat Calitate, Sănătate și Securitate în Muncă, Mediu​, Energie pentru fiecare dintre companiile noastre includ angajamente ferme pentru ca prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice să se realizeze în condiții sustenabile, de siguranță, de performanță energetică, conforme cu cerinţele clienților, cerințele legale și de reglementare.

În acest sens, definim și includem în Declarații obiectivele generale și responsabilitățile principale ale fiecărui angajat și ale fiecărui conducător al unei structuri organizatorice, care creează cadrul pentru realizarea viziunii și misiunii organizaționale. Comunicăm politica tuturor angajaților noștri și tuturor părților interesate și o analizăm periodic pentru a corespunde permanent strategiei organizaționale. 

Sănătate și siguranță

Urmărim ținte ambițioase legate de sănătatea și siguranța angajaților și partenerilor care lucrează în instalațiile noastre: Zero Accidente de muncă.

Citește mai mult

Protecția mediului

Suntem foarte atenți la impactul pe care îl putem avea asupra tuturor factorilor de mediu, acordând o atenție deosebită speciilor și habitatelor protejate - în zonele în care operăm prin rețelele noastre electrice de distribuție.

Citește mai mult

Calitatea materialelor

În activitățile noastre de mentenanță, reparații, modernizări folosim echipamente și materiale care corespund cerințelor privind calitatea, eficiența energetică și sunt prietenoase cu mediul.

Citește mai mult

Certificări

Deținem pentru toate companiile certificări de conformitate privind managementul calității, managementul sănătății și securității ocupaționale, managementul mediului și managementul energiei.

Citește mai mult