În ce situații închei contract de distribuție direct cu operatorul de distribuție și nu prin furnizor?

Marea majoritate a clienților finali încheie contract de distribuție prin intermediul furnizorului de electricitate, nu direct cu noi. Există și câteva excepții.

E util să citești, pe această temă, Ord. ANRE 90/2015, unde contractul de distribuție e numit contract de rețea. Cei care fac contract de distribuție direct cu distribuitorul sunt, în primul rând, furnizorii de energie electrică.

Există însă și clienți finali care încheie direct contractul de distribuție cu operatorul de distribuție a energiei electrice. E vorba de situația unor mari clienți business (care pot funcționa uneori și ca distribuitori neconcesionari) racordați printr-o rețea de medie sau înaltă tensiune la rețeaua de distribuție operată de noi. Aceștia au racordați la instalațiile lor de distribuție alți clienți business sau casnici în aval.

Încheierea contractului

Contractul de rețea încheiat de clientul final cu operatorul de distribuție vizează locul/locurile de consum ale acestuia. Clientul final cu mai multe locuri de consum poate încheia contract de distribuție pentru o parte sau toate locurile de consum cu operatorul de distribuție.

Modificarea contractului

Orice modificare înregistrată la contract se va regăsi în anexele acestuia. Dacă vrei să adaugi sau să excluzi un loc de consum din contract, vom face un act adițional.