Obligația calității comerciale a energiei electrice

Pentru orice ne vei contacta, îți vom răspunde cât mai repede posibil. Nevoile tale legate de energia electrică sunt în centrul preocupărilor noastre și vom încerca să rezolvăm sau să clarificăm în cel mai scurt timp.

Vom răspunde tuturor cererilor, solicitărilor, sesizărilor sau reclamațiilor tale, înregistrate direct către noi sau prin intermediul furnizorului tău de energie electrică, în termen de 15-30  de zile calendaristice, în acord cu specificațiile legale în vigoare.

Pentru contractarea serviciului de distribuție, de la data la care ai depus cererea de încheiere a contractului de distribuție, însoţită de documentaţia completă, îți vom transmite oferta noastră în termen de maximum 5 zile calendaristice.

În ceea ce privește măsurarea, ne asigurăm că înregistrăm corespunzător și în siguranță consumul tău de energie electrică în următoarele moduri:

  • montăm contorul în termenul prevăzut în contractul de racordare, pentru fiecare loc de consum și/sau de producere nou.
  • înlocuim sau reprogramăm contorul, în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data de la care titularul contractului de distribuţie a depus cerere scrisă motivată de opțiunea utilizatorului de a schimba tariful de furnizare, dacă aplicarea noului tarif necesită această înlocuire sau reprogramare.

Atunci când ne vei sesiza, direct sau prin intermediul furnizorului tău de energie electrică, faptul că suspectezi că ai un contor defect sau care înregistrează eronat consumul, vom verifica aparatul, cu acceptul și în prezența ta, prezentându-ți rezultate verificării:

  • montăm sau înlocuim grupul de măsură/elemente ale acestuia, în momentul în care ne sesizezi defectarea/dispariția/suspectarea de înregistrare eronată, la termenele prevăzute în contractul-cadru pentru serviciul de distribuţie (10 zile calendaristice).