Obligația calității tehnice a energiei electrice

Pentru că ai nevoie de energie electrică de calitate pentru toate aparatele pe care le folosești în viața de zi cu zi, avem datoria de a răspunde nevoilor de consum în parametri tehnici optimi.

Reglementările care stabilesc standardul de performanță (ord. ANRE nr. 46/2021) descriu detaliat parametrii de calitate în alimentarea cu energie electrică, pe care ne obligăm să-i respectăm.

De asemenea, luăm măsurile necesare analizării și soluționării unor eventuale abateri. Spre exemplu, în cazul în care ne semnalezi în scris faptul că, la adresa ta, observi variații ale tensiunii energiei electrice, vom analiza și te vom informa cu privire la rezultatele analizei efectuate, precum și măsurile luate, în termen de 20 de zile calendaristice. Pentru a ne semnala acest lucru, intră în contul tău online sau scrie-ne pe mail/prin formularul de contact.

Analiza va avea la bază monitorizarea parametrilor de calitate tehnică a energiei electrice, timp de minimum 7 zile consecutive, prin intermediul unor analizoare portabile, care vor fi montate la punctul de delimitare între instalația electrică interioară, proprietatea ta și cea a operatorului de distribuție. Realizăm gratuit această monitorizare și analiză, indiferent de rezultatele obținute.

Costurile sunt suportate de tine în două cazuri: când constatăm faptul că energia electrică are o calitate scăzută dintr-o cauză care nu e determinată de către noi sau când, în maximum o lună de la o primă reclamație neîntemeiată, revii cu o nouă reclamație neîntemeiată.

Pentru monitorizarea continuității și a calității energiei electrice, vom monta analizoare de calitate, care  să permită, minimum, măsurarea, înregistrarea şi analiza următoarelor mărimi referitoare la tensiune: întreruperile tranzitorii, întreruperile scurte şi lungi, frecvenţa, valoarea efectivă a tensiunii, golurile de tensiune, supratensiunile temporare de frecvenţă industrială între faze şi pământ sau între faze,  fenomenul de flicker, variaţiile rapide şi lente de tensiune, armonicile şi curenţii (unda fundamentală şi armonicile).

Dacă la adresa ta e montat un contor inteligent, pot fi înregistrate duratele întreruperilor și monitorizați parametrii tehnici ai curentului chiar cu ajutorul lui.

În situația în care montezi cu resurse proprii un analizor de calitate care permite înregistrarea întreruperilor și a parametrilor de calitate, datele preluate prin analizor pot fi utilizate în relațiile dintre noi, însă numai în cazul în care am stabilit de comun acord următoarele: locul de amplasare al analizorului de calitate, montarea, sigilarea, programarea şi extragerea de informaţii din memoria acestuia.​