Obligația de alimentare

Avem datoria de a asigura continuitatea alimentării cu energie electrică pentru toți clienții noștri. Când, din motive obiective, alimentarea cu energie electrică e întreruptă, trebuie să ne mobilizăm forțele și să intervenim pentru restabilirea alimentării în termenele prevăzute de reglementări. Iar când nu o putem face, ai dreptul la compensații.

Întreruperi planificate

Întreruperile planificate sunt cele pe care le programăm noi, ca să putem realiza diferite lucrări necesare – de mentenanță sau modernizare/dezvoltare. Urmărește această pagină din site-ul nostru pentru a verifica dacă vei fi afectat în viitorul apropiat de aceste întreruperi și cât estimăm că vor dura ele.

Date fiind reglementările ANRE, într-un an calendaristic, pentru lucrările de dezvoltare și mentenanță, nu vom avea mai mult de 4 întreruperi planificate care să oprească alimentarea casei tale, dacă locuiești în mediul urban, și 8 întreruperi dacă locuiești în mediul rural. Fiecare întrerupere planificată poate dura maximum 8 ore.

Întreruperi neplanificate

Întreruperile neplanificate sunt cele care apar din diferite cauze, despre care aflăm prin sistemele noastre de monitorizare sau, dacă e vorba de un deranjament individual, chiar de la tine. E important să suni să ne anunți că nu mai ai curent, ca să putem interveni cât mai repede.

Din momentul în care am luat cunoştinţă de întreruperea survenită în alimentarea cu energie electrică, ne obligăm să intervenim pentru restabilirea ei, într-un termen cât mai scurt, încadrându-ne în termenele stabilite de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei.

Începând cu 1 ianuarie 2019, trebuie să restabilim alimentarea cu energie electrică după cum urmează:

  • În condiții normale de vreme, pentru mediul urban (cu excepția municipiilor reședință de județ), în maximum 6 ore
  • În condiții normale de vreme, pentru municipiile reședință de județ, în maximum 4 ore
  • În condiții normale de vreme, pentru mediul rural, în maximum 12 ore
  • În condiți meteo deosebite, care generează avarii în elementele rețelei în zona intravilană, în maximum 48 ore, iar dacă avariile sunt în zona extravilană, în maximum 72 ore

În caz contrar, îți vom acorda compensații diferențiate, în funcție de categoria de consumator în care te încadrezi și de tipul de rețea electrică (înaltă/medie/joasă tensiune) din care este alimentat cu energie electrică locul tău de consum. Consultă aici pagina despre compensații.

De la 1 ianuarie 2019 până la 31 decembrie 2020, ne vom asigura, prin măsurile pe care le vom lua, că pentru orice loc de consum/producere alimentat prin rețea de joasă tensiune nu se vor înregistra mai mult de 12 întreruperi lungi neplanificate în mediul urban și 24 în mediul rural, în decursul unui an calendaristic și în condiţii normale de vreme.

Pentru perioada 1 ianuarie 2021 - 31 decembrie 2022, ne obligăm ca numărul întreruperilor lungi neplanificate în rețelele de joasă tensiune, într-un an calendaristic, în condiţii normale de vreme, să nu fie mai mare de 8 întreruperi neplanificate, în mediul urban, și 16 întreruperi neplanificate, în mediul rural.

Începând cu 1 ianuarie 2023, numărul întreruperilor lungi neplanificate ce reţelele electrice de joasă tensiune (JT) într-un an calendaristic, în condiţii normale de vreme, nu poate fi mai mare de 8, indiferent de zonă.

Dacă locul tău de consum este alimentat din rețelele electrice de înaltă tensiune (IT) sau medie tensiune (MT), ne obligăm ca, începând cu data de 1 ianuarie 2019, numărul întreruperilor lungi neplanificate, în condiţii normale de vreme, să nu fie mai mare de 3, indiferent de zonă.

Clienți vulnerabili

Pentru anumiți clienți, alimentarea cu energie electrică este vitală, așa că ei au un statut special în relația cu noi, în contextul întreruperilor de curent.

În situația în care, la adresa locului de consum locuiește o persoană menținută în viaţă prin aparate electrice, ea intră în categoria clienţilor vulnerabili și vom lua măsuri speciale pentru menținerea alimentării cu energie electrică a locuinței.

Ca noi să știm unde sunt localizați clienții vulnerabili, este necesar ca titularul contractului de furnizare/distribuţie să ne aducă la cunoştință cât mai repede că la acea adresă locuiește o persoană vulnerabilă. E necesar, de asemenea, să prezinte o confirmare medicală de la un medic specialist, vizată şi de medicul de familie. Vom înregistra adresa/locul de consum drept o instalaţie specială, din motive umanitare, asigurându-ne că:

  • luăm toate măsurile pentru evitarea deconectării respectivului loc de consum;
  • rezolvăm cu prioritate întreruperile neplanificate care afectează respectivul loc de consum;
  • asigurăm o sursă suplimentară de alimentare a respectivului loc de consum;
  • oferim utilizatorului un număr de telefon de urgenţă;

Dacă e cazul, relaţia cu clientul vulnerabil respectiv se va realiza prin intermediul unei terţe persoane, împuternicită de titularul contractului de furnizare/distribuţie încheiat pentru locul de consum respectiv.