Intervenții inteligente pentru optimizarea consumului la clienții finali și îmbunătățirea calității serviciului de distribuție prin utilizarea de date de consum de înaltă calitate în județul Giurgiu

Cod SMIS 138649

Sursă de finanțare: Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020.

Axa prioritara 10: Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie, cu finanțare REACT-EU.

Obiectivul specific 10.2. Creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie în vederea pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei.

Apel: POIM/970/10/2/Cresterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie în vederea pregătirii unei redresări verzi, digitale şi reziliente a economiei.

Obiectivul general îl reprezintă efectuarea de investiţii în infrastructura energetică la nivelul zonei omogene din judeţul Giurgiu (municipiul Giurgiu, localităţile Oinacu, Plopşoru, Braniştea şi Dăiţa) şi implementarea unei Platforme ADMS integrate şi a unei Platforme Analytics care vor determina reducerea consumului mediu de energie pe locuinţa şi creşterea calităţii serviciului de distribuţie.

Valoarea totală de 55.635.108,15 lei, din care valoarea totală eligibilă, finanțată prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, este de 43.985.216,29 lei (100% din valoarea totală eligibilă aprobată).

Prin acest proiect, cu durată totală de 45 de luni (01.04.2020 – 31.12.2023), se va realiza o zonă de reţea inteligentă, în care consumatorii finali vor beneficia de servicii superioare, la un nivel de calitate standardizat, fapt care le va permite să-şi modifice predictibil comportamentul de consum, obţinându-se astfel reducerea consumului individual, dar şi creşterea eficienţei energetice, prin implementarea urmatoarelor componente:

  • Componenta C1, care constă dintr-un sub-sistem Analytics (Platformă) pentru Procesul măsură-încasare, localizat ”în Cloud";
  • Componenta C2, care constă într-o Platformă integrata ADMS (managementul avansat al reţelei de distribuţie). Această componentă include un modul nou DMS/EMS şi integrarea cu modulele existente SCADA şi OMS;
  • Componenta C3, care constă în reabilitarea/modernizarea reţelei de distribuţie, la nivel de joasă/medie tensiune, aferente reţelei de distribuţie din zona omogenă.