Termeni pe înțelesul tuturor

Definiții utile pentru consumatori – clienți rezidențiali și clienți business.

Loc de consum = teren, incintă, clădire în care consumi energie electrică. Un loc de consum are o singură instalație de utilizare, dar poate avea mai multe instalații de racordare.

Aviz de amplasament = aviz care va fi favorabil în cazul în care viitoarea ta construcție (casă, depozit, fermă etc.) nu afectează rețelele electrice de distribuție din zona în care vrei să o realizezi (dacă nu le afectează, atunci spunem că sunt îndeplinite „condițiile de coexistență”). Avizul va fi nefavorabil dacă terenul se află într-o zonă de protecție și siguranță aferentă rețelelor electrice. În acest caz, vom preciza ce instalații ne aparțin în zonă și vom propune variante care să permită emiterea unui aviz de amplasament favorabil.

Cerere pentru emiterea Avizului Tehnic de Racordare (ATR) = cerere de racordare la rețeaua de distribuție a energiei electrice. ATR-ul, pe care îl emitem ca răspuns la cererea ta, e o ofertă care va detalia posibilitățile și condițiile tehnice / economice pentru îndeplinirea cerințelor pe care le-ai specificat în cerere.

Instalație de racordare = instalația electrică prin care locul de consum va fi conectat la rețea – de la rețeaua de interes public până la punctul de delimitare față de instalația de utilizare. Instalația de racordare este proprietatea noastră.

Instalație de utilizare = instalația ta electrică interioară, prin care vei consuma electricitate. Instalația de utilizare e proprietatea ta (până la punctul de delimitare). Oricând vei avea o problemă cu rețeaua interioară, este responsabilitatea ta să o rezolvi.

Punctul de delimitare = locul în care instalația de utilizare se desparte de cea de racordare

Fișă de soluție de racordare / Studiu de soluție de racordare = document elaborat de noi (sau de o societate atestată, în cazul studiului) pentru emiterea ATR-ului, în care analizăm ce instalație se potrivește cazului tău. De obicei, pentru clienții rezidențiali, e nevoie doar de o fișă de soluție, pentru că soluția e unică. Pentru clienții, în general clienții business, care au un consum foarte mare, e necesar un studiu de soluție, în care sunt prezentate mai multe variante tehnice, fezabile economic, prin care se poate realiza racordarea.

Putere aprobată = puterea maximă pe care o poți consuma în orice moment, specificată în ATR. Instalația de racordare e dimensionată în funcție de puterea pe care o alegi când ceri ATR-ul. Evaluează cu atenție nevoile tale de consum, pentru că, dacă vei avea nevoie de mai multă energie electrică, va trebui să ceri un spor de putere (tot printr-o cerere de emitere ATR).

Organizare de șantier = situație temporară în care ai nevoie de curent electric pentru realizarea construcției care va deveni loc de consum.