Licitații publice

Companiile noastre de distribuție a energiei electrice, ca autorități contractante, urmează procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, precum și modalitățile de soluționare a contestațiilor formulate împotriva actelor emise în legătură cu aceste proceduri, în conformitate cu Legea 99/19.05.2016.

Data actualizării din SICAP – 26.02.2021

Data actualizării din SICAP – 26.02.2021

Data actualizării din SICAP – 26.02.2021