Compensații privind termenele de efectuare lucrări

În ceea ce privește aspectele legate de reconectarea la rețea după ce ai făcut plata sau de montarea/înlocuirea contorului, avem obligația de a acționa în termenele prevăzute de reglementările ANRE. Când, din motive obiective, nu putem face acest lucru la timp, ai dreptul la compensații pentru nerespectarea indicatorilor de performanță impuși de Standardul de performanță.

Reconectarea

Dacă locul tău de consum a fost deconectat de la rețeaua electrică în urma neplății facturilor, după confirmarea plății, la solicitarea furnizorului de energie electrică, vom efectua reconectarea în termen de 2 zile lucrătoare.

Dacă ești persoană fizică și termenul de reconectare a fost depășit, iar locul tău de consum este racordat la rețeaua electrică de înaltă tensiune, îți vom acorda o compensație în valoare de 270 de lei, și dacă locul de consum este racordat la rețeaua electrică de medie sau joasă tensiune, îți vom acorda o compensație în valoare de 90 de lei.

Când reconectarea se va efectua într-un termen mai lung și ești persoană juridică, iar locul tău de consum este racordat la rețeaua electrică de înaltă tensiune, îți vom acorda o compensație în valoare de 270 de lei, iar dacă locul de consum este racordat la rețeaua electrică de medie sau joasă tensiune, îți vom acorda o compensație în valoare de 130 de lei.

Contorul

În cazul în care ești persoană juridică, iar la locul tău de consum/producere cu puterea aprobată mai mare de 100 kW,  grupul de măsurare (contorul) este dispărut, defect ori suspect de înregistrări eronate, vom efectua montarea/înlocuirea acestuia în termen de 5 zile lucrătoare, altminteri îți vom acorda o compensație în valoare de 130 de lei.

Dacă ești persoană fizică sau juridică, iar locul tău de consum/producere are o putere aprobată mai mică sau egală cu 100 kW, vom efectua montarea/înlocuirea grupului de măsură dispărut, defect ori suspect de înregistrări eronate în termen de 10 zile lucrătoare. În situația în care vom depăși acest termen, îți vom acorda o compensație în valoare de 130 de lei, indiferent de tipul de rețea din care este alimentat locul de consum.

Când va fi necesar​ă înlocuirea/reprogramarea contorului, la solicitarea titularului contractului de distribuţie de schimbare a tipului de tarif sau la schimbarea titularului contractului de furnizare, vom efectua aceste operațiuni în termen de 10 zile calendaristice. În caz contrar, fie că ești persoană fizică sau juridică, fie că alimentarea locului de consum se face prin rețele de înaltă, medie sau joasă tensiune, îți vom acorda o compensație în valoare de 130 de lei.