Care sunt pașii care trebuie urmați pentru racordarea la rețeaua de distribuție a energiei electrice a unui dezvoltator?

Dacă ești dezvoltator, iată ce trebuie să știi pentru racordarea la rețea a locurilor de consum.

1. Informarea preliminară

Procesul de racordare la rețeaua de distribuție a energiei electrice este unul complex, așadar asigură-te că te informezi corect și complet de la început în legătură cu toate elementele lui. Noi suntem alături de tine pentru a-ți furniza toate detaliile, astfel:

●      Prin canalele dedicate serviciului de racordare:

Regiune

Telefon

Adresa de e-mail

Banat

0372.436.285

inforacordarebanat@e-distributie.com

Dobrogea

0372.436.286

inforacordaredobrogea@e-distributie.com

Muntenia

0372.436.287

inforacordaremuntenia@e-distributie.com

●      În centrele de relații cu clienții din Banat, Dobrogea și Muntenia. Vezi aici adresele lor.

 

2. Depunerea cererii de racordare dezvoltator și a documentelor de care ai nevoie

Primul lucru pe care trebuie să îl faci este să depui o cerere de racordare dezvoltator în care să completezi puterea solicitată pentru întregul ansamblu / imobil și detaliul puterii pentru fiecare loc de consum (locuință individuală / apartament / părți comune etc.).

Poți solicita racordarea la rețea direct din contul tău.

Dezvoltatorul poate să depună cerere pentru racordarea la rețeaua electrică a unor:

- ansambluri de locuințe;

- imobile cu 2 sau mai multe locuințe;

- blocuri de locuințe;

- mansarde de la blocurile de locuințe cu mai mult de 2 spații de locuit;

- imobile care includ atât spații cu destinație de locuințe individuale, cât și spații comerciale;

Această cerere poate fi obținută din centrele noastre de relații cu clienții sau de aici. Asigură-te că în cerere completezi și adresa ta de e-mail, pentru a putea ține legătura cu noi pe parcursul procesului.

La cererea de racordare dezvoltator trebuie să fie atașată și documentația obligatorie. Verifică dacă ai toate documentele pregătite, cu ajutorul tabelului de aici.

Alături de cererea de racordare dezvoltator, poți depune și cererea pentru avizul de amplasament. Descarcă Cerere pentru aviz de amplasament de aici, în funcție de regiunea în care se află viitorul loc de consum. Poți depune cererea prin intermediul furnizorului, în centrele noastre de relații cu clienții sau direct online, din contul tău.

Odată cu depunerea cererii de emitere a avizului de amplasament, vei depune și o documentație care are o structură ce depinde de categoria construcţiei sau instalaţiei pentru care soliciți avizul.

Verifică încă o dată că ai toate documentele pregătite, cu ajutorul tabelului de aici.

 

3. Stabilirea soluției de racordare la rețea

Stabilim soluția de racordare la rețeaua electrică de distribuție conform prevederilor legale.

 

4. Elaborare contract pentru realizarea instalației electrice de interes public

Elaborăm și îți transmitem propunerea contractului pentru realizarea instalației electrice de interes public în care sunt descrise soluția de racordare și costul pentru realizarea acesteia.

Termenul de valabilitate a propunerii de contract este de 2 luni de la transmitere.

 

5. Acceptarea propunerii contractului pentru realizarea instalației electrice de interes public și alegerea operatorului care va proiecta / executa instalația electrică

În termenul de 2 luni, poți depune contractul pentru realizarea instalației electrice de interes public, semnat în centrele noastre de relații cu clienții sau direct online, din contul tău.

Pentru proiectarea și execuția instalației electrice, poți alege un proiectant / executant atestat pentru realizarea instalației electrice de interes public. Vezi aici lista operatorilor economici atestați de către ANRE.

În cazul în care decizi să încredințezi proiectarea / execuția către terțe părți, vom recalcula tariful, în funcție de oferta proiectantului / executantului atestat ales și îți vom retransmite propunerea contractului pentru realizarea instalației electrice de interes public, în care vor fi incluși operatorii atestați aleși de tine.

Dacă nu optezi pentru alegerea unui proiectant / executant, vom realiza noi lucrările printr-un operator atestat ales prin procedură de achiziție publică.

Contractul pentru realizarea rețelei electrice de interes public se semnează doar după ce este prezentată autorizația de construire în termen de valabilitate pentru ansamblul de locuințe și / sau de locuințe individuale. De asemenea, în cazul în care terenul pe care urmează a fi amplasată instalația de racordare este proprietate privata, semnarea contractului este condiționată de prezentarea unei declarații unilaterale, în formă autentică, din partea proprietarului imobilului / terenului și / sau construcției afectate de instalația de racordare. Declarația va avea ca obiect constituirea, cu titlu gratuit, a drepturilor legale de uz și servitute, prevazute în legislația specifică, în favoarea noastră, pe durata de existență a instalației de racordare.

Este necesar să achiți factura pentru tarif, conform contractului, în termenul scadent.

 

6. Proiectarea și execuția lucrărilor de racordare

Demararea lucrărilor de execuție se va face numai după ce:

  • Vei achita tariful conform contractului;
  • Vom obține autorizația de construire a lucrărilor de racordare;        
  • Vom încheia contractul de superficie / uz / servitute, după caz.

 

7. Punerea în funcțiune a instalației electrice de interes public

După finalizarea lucrărilor, punem în funcțiune instalația de interes public realizată.

 

8. Regularizarea tarifului

Dacă este cazul, după finalizarea lucrărilor de realizare a instalației, operatorul de distribuție va restitui dezvoltatorului eventualele sume neconsumate la execuția lucrărilor (fără să fie nevoie de o cerere în acest sens).

 

9. Restituire cotă de eficiență

Operatorul de distribuție va restitui dezvoltatorului o cotă din contravaloarea cheltuielilor cu finanțarea lucrărilor de realizare a rețelei electrice, numai după ce dezvoltatorul face dovada vânzării a cel puțin 80% din numărul total al locurilor de consum din ansamblu, pentru alimentarea cărora s-a realizat rețeaua respectivă.

Valoarea cotei se stabilește în baza unei analize de eficiență economică.

 

10. Racordarea locuințelor individuale

După realizarea instalației electrice pentru ansamblu / imobil, racordarea locuințelor individuale se face prin procesul de racordare la rețea a unui consumator.

Cererile de racordare pentru locuințele individuale trebuie să respecte puterea maxim simultan absorbită declarată pe fiecare loc de consum în parte de către dezvoltator, putere în baza căreia s-a făcut proiectarea instalației electrice pentru racordul general.