Privind calitatea serviciilor comerciale de racordare

​​​​​

Atunci când ne veți solicita emiterea unui aviz tehnic de racordare, vom respecta termenele stabilite prin reglementările legale, detalii găsiți aici​.

 

Pentru nerespectarea acestor termene...

...dacă sunteți persoană juridică:

 • ​iar solicitarea este de racordare la rețeaua electrică de înaltă tensiune, vă vom acorda o compensație bănească în valoare de 130 de lei;
 • iar solicitarea este de racordare la rețeaua electrică de medie sau joasă tensiune, vă vom acorda o compensație bănească în valoare de 90 de lei. 

dacă sunteți persoană fizică:

 • iar solicitarea este de racordare la rețeaua electrică de înaltă tensiune, vă vom acorda o compensație bănească în valoare de 130 de lei;
 • iar solicitarea este de racordare la rețeaua electrică de medie sau joasă tensiune, vă vom acorda o compensație bănească în valoare de 40 de lei. 

Vom elabora și emite certificatele de racordare în termen de 10 zile calendaristice, în caz contrar, fie că sunteți persoană juridică sau fizică:

 • ​iar solicitarea este de racordare la rețeaua electrică de înaltă tensiune, vă vom acorda o compensație bănească în valoare de 130 de lei;
 • iar solicitarea este de racordare la rețeaua electrică de medie sau joasă tensiune, vă vom acorda o compensație bănească în valoare de 90 de lei.

Venim în întâmpinarea dumneavoastră și vă vom transmite oferta pentru contractul de racordare în termen de 10 zile calendaristice, în caz contrar...

...dacă sunteți persoană juridică:

 • iar solicitarea este de racordare la rețeaua electrică de înaltă tensiune, vă vom acorda o compensație bănească în valoare de 130 de lei;
 • iar solicitarea este de racordare la rețeaua electrică de medie sau joasă tensiune, vă vom acorda o compensație bănească în valoare de 90 de lei. 

dacă sunteți persoană fizică:

 • iar solicitarea este de racordare la rețeaua electrică de înaltă tensiune, vă vom acorda o compensație bănească în valoare de 130 de lei;
 • ​iar solicitarea este de racordare la rețeaua electrică de medie sau joasă tensiune, vă vom acorda o compensație bănească în valoare de 40 de lei. 

Atunci când pentru racordarea la rețeaua electrică vă aflați în stadiul de proiectare, obţinere a autorizaţiei de construire pentru branşament, execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului, ne vom asigura că toată procedura va fi finalizată în termen de 90 de zile calendaristice. Pentru depășirea acestui termen, indiferent că sunteți persoană fizică sau juridică, iar solicitarea este de racordare la rețeaua electrică de joasă tensiune, vă vom acorda o compensație bănească în valoare de 100 de lei.


Vom transmite către dumneavoastră oferta de contract de distribuție în termen de 20 de zile. 
În cazul în care vom depăși acest termen
dacă sunteți persoană juridică:

 • iar solicitarea este de racordare la rețeaua electrică de înaltă tensiune, vă vom acorda o compensație bănească în valoare de 130 de lei;
 • iar solicitarea este de racordare la rețeaua electrică de medie sau joasă tensiune, vă vom acorda o compensație bănească în valoare de 90 de lei. 

dacă sunteți persoană fizică:

 • ​iar solicitarea este de racordare la rețeaua electrică de înaltă tensiune, vă vom acorda o compensație bănească în valoare de 130 de lei;
 • iar solicitarea este de racordare la rețeaua electrică de medie sau joasă tensiune, vă vom acorda o compensație bănească în valoare de 40 de lei. 

După realizarea branșamentului electric și recepție a lucrărilor instalației de utilizare, vom efectua punerea sub tensiune a locului dumneavoastră de consum în termen de 10 zile calendaristice, în caz contrar, fie că sunteți persoană juridică sau fizică:

 • iar solicitarea este de racordare la rețeaua electrică de înaltă tensiune, vă vom acorda o compensație bănească în valoare de 130 de lei;
 • ​iar solicitarea este de racordare la rețeaua electrică de medie sau joasă tensiune, vă vom acorda o compensație bănească în valoare de 90 de lei.

Compensațiile se acordă în mod automat, fără a fi necesară o cerere din partea dumneavoastră, astfel:

 • direct, în cazul în care contractul de distribuţie este încheiat direct cu dumneavoastră;

prin intermediul furnizorului, în termen de 30 de zile calendaristice de la data transmiterii informării, prin modalitatea convenită în contractul pentru serviciul de distribuţie. Data transmiterii informării către furnizor este de 15 zile calendaristice de la data nerespectării indicatorului de performanță .

Tags