Privind termenele de efectuare lucrări

​​​​​Dacă locul dumneavoastră de consum a fost deconectat de la rețeaua electrică în urma neplății facturilor, după confirmarea plății, fie de către furnizorul de energie electrică, fie direc de către dumneavoastră, vom efectua reconectarea în termen de 2 zile lucrătoare.

Când reconectarea se va efectua într-un termen mai lung și sunteți persoană juridică, iar locul dumneavoastră de consum este racordat la rețeaua electrică de înaltă tensiune, vă vom acorda o compensație bănească în valoare de 270 de lei, iar daca locul de consum este racordat la rețeaua electrică de medie sau joasă tensiune, vă vom acorda o compensație bănească în valoare de 130 de lei.

Doar dacă sunteți persoana fizică și termenul a fost depșit, iar locul dumneavoastră de consum este racordat la rețeaua electrică de înaltă tensiune, vă vom acorda o compensație bănească în valoare de 270 de lei, și dacă locul de consum este racordat la rețeaua electrică de medie sau joasă tensiune, vă vom acorda o compensație bănească în valoare de 90 de lei.

În cazul în care sunteți persoană juridică, iar  la locul dumneavoastră de consum/producere cu puterea aprobată mai mare de 100 kW,  grupul de măsurare (contorul) este dispărut, defect ori suspect de înregistrări eronate, vom efectua montarea/înlocuirea acestuia în termen de 5 zile lucrătoare, altminteri, vă vom acorda o compensație bănească în valoare de 130 de lei.

Dacă sunteți persoană fizică sau juridică, iar locul dumneavoastră de consum/producere are o putere aprobată mai mică sau egală cu 100 kW, vom efectua montarea/înlocuirea grupului de măsură dispărut, defect ori suspect de înregistrări eronate în termen de 10 zile lucrătoare.

În situația în care vom depăși acest termen, vă vom acorda o compensație bănească în valoare de 130 de lei, indiferent de tipul de rețea din care este alimentat locul de consum.

Când va fi necesar​ă înlocuirea/reprogramarea contorului, la solicitarea titularului contractului de distribuţie de schimbare a tipului de tarif sau la schimbarea titularului contractului de furnizare, vom efectua aceste operațiuni în termen de 15 zile calendaristice.

În caz contrar, fie că sunteți persoană fizică sau juridică, fie că alimentarea locului de consum se face prin rețele de înaltă, medie sau joasă tensiune, vă vom acorda o compensație bănească în valoare de 130 de lei. ​

Tags