​​​​​​​​​​​​​​​header_achizitii.jpg

Companiile de Distribuție Enel sunt autorități contractante care își desfășoară activitatea conform ordonanței prin care sunt reglementate procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, precum si modalitățile de soluționare a contestațiilor formulate împotriva actelor emise în legatura cu aceste proceduri (Legea 99 din 19 Mai 2016).

 

Mai jos puteți consulta anunțurile de participare la procedurile de atribuire a contractelor de achiziție, desfășurate de companiile de distribuție Enel.

 

e-distribuție Banat,

e-distribuție Dobrogea,

e-distribuție Muntenia​.

Tags