Profiluri de consum

​​​​​​​​​​​​​​​​

Profilurile de consum specifice aplicabile pe zonele e-distribuție Munteniae-distribuție Dobrogea,      

  e-distribuție Banat au fost elaborate în conformitate cu Procedura operaţională pentru determinarea şi utilizarea profilurilor specifice de consum pe zonele de licenţă ale Enel in Româ​nia, aprobată prin "Deciziile președintelui ANRE nr. 429, 430 si 431 din 20.02.2013". ​


Tags