Protecția mediului

Protejarea mediului înconjurător este o datorie a fiecăruia dintre noi, astfel că a gândi ecologic nu e doar o opțiune, ci și o obligație pe care ne-o asumăm, asigurându-ne că nu afectăm factorii de mediu în zonele în care prestăm serviciul de distribuție a energiei electrice. Mai mult, colaborăm cu organizații non-profit cu care împărtășim grija pentru natură.

Protejarea mediului e o componentă importantă a tuturor proceselor ce se desfașoară în companiile noastre, bazată pe principiile economiei circulare, astfel încât, încă din faza de proiectare, luăm în considerare utilizarea de echipamente moderne, de tehnologii noi, nepoluante, care au un impact redus asupra mediului.

Identificăm aspectele de mediu, evaluăm riscurile și impacturile asociate acestora și obligațiilor de conformare. Stabilim și implementăm măsuri de reducere a impactului. Gestionăm deșeurile rezultate în urma lucrărilor de investiții și mentenanță, în conformitate cu legislația de mediu și cu directivele europene în domeniu.

Managementul Mediului este implementat și certificat în companiile noastre de distribuție încă din anul 2004. În prezent, managementul mediului este parte a Sistemului de Management Integrat Calitate, Sănătate și Securitate în muncă, Mediu, Energie.  Implementarea în 2017 a Managementului Energiei creează condițiile pentru îmbunătățirea continuă a performanței energetice organizaționale, în strânsă legătură cu consumul de resurse și reducerea impactului asupra mediului - vezi certificări.

Suntem mândri de bunele practici pe care le urmăm, de exemplu monitorizarea continuă a factorilor de mediu, care ne permite să putem acționa țintit în mod preventiv și proactiv, de fiecare dată când este cazul.

- Proiectele noastre benefice mediului

În ultimii ani am derulat proiecte specifice care au vizat protecția mediului, a biodiversității, precum modernizări/construcții de platforme betonate pentru depozitarea temporară de echipamente și deșeuri, modernizări de cuve de retenție ale transformatoarelor, înlocuirea unor linii electrice aeriene cu linii în cablu subterane, înlocuirea conductoarelor clasice, neizolate, cu conductoare torsadate, montarea de teci electroizolante pe liniile de medie și înaltă tensiune, adoptarea coronamentelor stâlpilor de medie tensiune prietenoase cu păsările, precum și montarea de suporți speciali (cuiburi) pe liniile de joasă și înaltă tensiune pentru protejarea acestora.

Suntem implicați în mod constant în protejarea florei, faunei și a ecosistemelor, astfel că am desfășurat și desfășurăm numeroase proiecte în acest sens, în principal protejarea păsărilor aflate pe Lista Roșie a IUCN (barza albă, dumbrăveanca, șoimul dunărean), conservarea mediului natural din Rezervația Biosferei Delta Dunării, arie de pe teritoriul României protejată de UNESCO. Suntem parteneri strategici ai proiectului DANUBEparksCONNECTED.

Am fost voluntari în proiectul Citizen science al Parcului Natural Văcărești, de monitorizare a păsărilor din acel habitat, precum și în cadrul proiectelor pentru plantarea de copaci, de exemplu în Pădurea Comana (Ilfov) sau Pădurea Valea Dacilor (Constanța).

Un proiect recent desfașurat în parteneriat cu ONG-uri pentru protejarea șoimului dunărean este următorul: în premieră națională am montat o cameră web cu transmisie LIVE online într-un cuib de șoim dunărean, instalat de noi pe un stâlp de înaltă tensiune în județul Timiș. Urmărește-l pe șoim chiar aici.