Compensații – informații generale

În cazul în care, din motive obiective, nu putem respecta indicatorii de performanță stabiliți pentru operatorii de distribuție a energiei electrice de către ANRE în Standardul de performanță, ai dreptul la compensații din partea noastră.

Nu confunda compensațiile cu despăgubirile, despre care amintim și mai jos și despre care te poți informa aici mai pe larg.

În cazul în care, din motive obiective, vom depăși termenele sau nu vom respecta indicatorii stabiliți prin standardul de performanță, vă vom acorda compensații. Acordarea unei compensaţii de acest tip nu exclude dreptul tău de a primi, la cerere, şi o despăgubire în cazul în care vei suferi daune materiale provocate din vina noastră.

Dacă, pentru aceeaşi situaţie, ești îndreptățit să primești şi o compensaţie şi o despăgubire, vei putea primi doar una dintre ele, respectiv pe cea care are valoarea cea mai mare. Doar dacă valoarea despăgubirii pe care o soliciți este mai mare decât valoarea compensaţiei deja încasate, vei primi diferenţa dintre cele două valori, fără să ne returnezi valoarea compensaţiei.

Modul de acordare a compensațiilor

De la 1 ianuarie 2019,  acordarea compensațiilor pentru nerespectarea indicatorilor de performanţă privind continuitatea serviciului de distribuție a energiei electrice se face în mod automat, indiferent dacă locul tău de consum și/sau producere este racordat la rețeaua electrică de distribuție de joasă, medie sau înaltă tensiune – nu e nevoie să faci o solicitare în acest sens.

Operatorul de distribuție va plati aceste compensații direct către tine, în cazul în care contractul de distribuție este încheiat cu tine, sau prin intermediul furnizorului, cand contractul de distribuție este încheiat cu acesta.

În funcție de alegerea făcută privind încheierea contractului de distribuție a energiei electrice, compensațiile se acordă:

  • prin intermediul furnizorului, în termen de 30 de zile calendaristice de la data transmiterii informării, prin modalitatea convenită în contractul pentru serviciul de distribuţie. Data transmiterii informării către furnizor este de 15 zile calendaristice de la data nerespectării indicatorului de performanță;
  • direct, în cazul în care contractul de distribuţie este încheiat direct cu tine.

În situaţia în care contractul de distribuţie este încheiat cu un furnizor de electricitate, îl vom informa pe acesta cu privire la dreptul tău de a primi compensația, precum și cu privire la valoarea ei, în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data înregistrării abaterii. Furnizorul îți va plăti această sumă.

În cazul în care contractul tău de distribuţie este încheiat direct cu noi (operatorul de distribuție), îți vom transmite o notificare privind dreptul de a primi o compensaţie, precizând şi valoarea acesteia, printr-o adresă anexată primei facturi emise ulterior datei nerespectării indicatorului de performanță respectiv (abaterea).​

Valoarea maximă a compensaţiilor acordate lunar de către operatorul de distribuție pentru nerespectarea indicatorilor de performanţă privind continuitatea serviciului de distribuţie a energiei electrice

Valoarea maximă a compensaţiilor acordate de către operatorul de distribuție, într-un an calendaristic, pentru nerespectarea indicatorilor de performanţă privind continuitatea serviciului de distribuţie a energiei electrice

nivel tensiune

lei

De la 1 ianuarie 2019, 100% din echivalentul valorii totale anuale calculate

Joasă tensiune

30

360

Medie tensiune

200

2400

Înaltă tensiune

300

3600