Legislație secundară

În România, piața de distribuție a energiei electrice este reglementată de către Agenția Națională pentru Reglementare în domeniul Energiei (ANRE).

Iată mai jos ordinele și deciziile care compun legislația secundară.

A. RACORDAREA LA REȚEA

 1. Regulamentul privind racordarea utilizatorilor
  • Ordinul 59/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public. Modificat prin Ordinul 63/2014. Modificat prin Ordinul 111/2018. Modificat prin Ordinul 15/2019
  • Ordinul nr. 16 din 10.03.2021 pentru modificarea și completarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013
 2. Regulamentul privind stabilirea soluţiilor de racordare
  • Ordinul 102/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea soluţiilor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public
 3. Avizul de amplasament
  • Ordinul 25/2016 privind aprobarea Metodologiei pentru emiterea avizelor de amplasament de către operatorii de reţea
 4. Avizul tehnic de racordare
  • Ordinul 74/2014 pentru aprobarea conținutului-cadru al avizelor tehnice de racordare
 5. Tariful de racordare
  • Ordinul 11/2014 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor de racordare a utilizatorilor la rețelele electrice de interes public. Modificat prin Ordinul 87/2014. Anexa 1 modificată prin Ordinul 113/2018
   • Tarifele specifice şi indicatorii specifici utilizaţi la stabilirea tarifelor de racordare
  • Ordinul 141/2014 pentru aprobarea tarifelor specifice şi indicatorilor specifici utilizaţi la stabilirea tarifelor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public. Modificat prin Ordinul 113/2018
   • Tarifele de emitere și actualizare a avizelor tehnice de racordare, a certificatelor de racordare și a avizelor de amplasament
  • Ordinul 61/2014 - pentru aprobarea Metodologiei privind stabilirea tarifelor de emitere și actualizare a avizelor tehnice de racordare, certificatelor de racordare și avizelor de amplasament. Modificat prin Ordinul 62/2017
  • Ordinul 114/2014 pentru aprobarea tarifelor de emitere şi actualizare a avizelor tehnice de racordare, a certificatelor de racordare şi a avizelor de amplasament. Modificat prin Ordinul 63/2017
 6. Contractul de racordare
  • Ordinul 11/2015 pentru aprobarea contractului-cadru de racordare la reţelele electrice de interes public
  • Ordinul 95/2018 privind aprobarea clauzelor obligatorii din contractele pentru prestarea serviciilor în vederea realizării lucrărilor de racordare la rețelele electrice de interes public. Modificat prin Ordinul 185/2018
 7. Punerea sub tensiune pentru perioada de probe
  • Ordinul 74/2013 Procedura privind punerea sub tensiune pentru perioada de probe și certificarea conformității tehnice a centralelor electrice eoliene și fotovoltaice. Modificat prin Ordinul 59/2014. Modificat prin Ordinul 51/2019.
 8. Certificatul de racordare
  • Ordinul 5/2014 pentru aprobarea conţinutului-cadru al certificatelor de racordare
 9. Norme tehnice privind cerințe tehnice de racordare
  • Ordinul 208/2018 pentru aprobarea Normei tehnice privind cerințele tehnice de racordare la rețelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare și centrale formate din module generatoare offshore (situate în larg)
  • Ordinul 228/2018 pentru aprobarea Normei tehnice „Condiţii tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injecţie de putere activă în reţea”
  • Ordinul 191/2018 pentru aprobarea Procedurii privind acordarea derogărilor instalațiilor de producere a energiei electrice de la obligația de îndeplinire a uneia sau mai multor cerințe prevăzute de norma tehnică de racordare
  • Ordinul ANRE 30/2013 - Condiții tehnice de racordare la rețelele de interes public pentru centralele electrice fotovoltaice - modificat prin Ordin 74/2013 și Ordin 208/2018
  • Ordinul 51 /2009 - Condiții tehnice de racordare la rețelele electrice de interes public pentru centralele electrice eoliene-Norma tehnică Modificat prin Ordinul 29/2013 Art. 2 din anexa abrogat prin Ordinul 208/2018
  • Ordinul 36/2019 - privind aprobarea Metodologiei pentru evaluarea condițiilor de finanțare a investițiilor pentru electrificarea localităților ori pentru extinderea rețelelor de distribuție a energiei electrice
 10. Proceduri privind racordarea la rețelele electrice
  • Ordinul 17 din 10.03.2021 pentru aprobarea Procedurii privind racordarea la rețelele electrice de interes public a locurilor de consum aparținând utilizatorilor de tip clienți finali noncasnici prin instalații de racordare cu lungimi de până la 2.500 metri și clienți casnici

COMPENSAȚII BĂNEȘTI

 • Ordinul 180/2015 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a compensaţiilor băneşti între utilizatorii racordaţi în etape diferite, prin instalaţie comună, la reţelele electrice de interes public. Modificat prin Ordinul 10/2016. Modificat prin Ordinul 16/2019.

 

B. TARIFE PENTRU SERVICIUL DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE

 1. Metodologie de tarife
 2. Tarife specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă – E-Distribuție Banat, E-Distribuție Dobrogea și E-Distribuție Muntenia
  • Ordinul 23/2019 pentru modificarea Ordinului ANRE nr. 194/2018 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea E-Distribuție Banat - S.A.
  • Ordinul 22/2019 - pentru modificarea Ordinului ANRE nr. 195/2018 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea E-Distribuție Dobrogea - S.A.
  • Ordinul 21/2019 - pentru modificarea Ordinului ANRE nr. 196/2018 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea E-Distribuție Muntenia - S.A.
 3. Contracte de distributie

C. STANDARD DE PERFORMANȚĂ

 • Ordinul 11/2016 privind aprobarea Standardului de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice. Modificat prin Ordinul 46/2021.

D. PROSUMATORI

 • Ordinul 226/2018 - pentru aprobarea regulilor de comercializare a energiei electrice produse în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 100 kW aparținând prosumatorilor
 • Ordinul 227/2018- pentru aprobarea contractului-cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice produse de prosumatorii care deţin centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 100 kW pe loc de consum şi pentru modificarea unor reglementări din sectorul energiei electrice​
 • Ordinul 228/2018 pentru aprobarea Normei tehnice „Condiţii tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injecţie de putere activă în reţea”
 • Ordinul nr. 15 din 10.03.2021 pentru aprobarea Procedurii privind racordarea la reţelele electrice de interes public a locurilor de consum și de producere aparţinând prosumatorilor care dețin instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 100 kW pe loc de consum               

E. IMPLEMENTARE SISTEME DE MĂSURARE INTELIGENTĂ A ENERGIEI ELECTRICE

 • Ordinul 177/2018 privind aprobarea condițiilor-cadru pentru realizarea calendarului de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice la nivel național
 • Decizia președintelui ANRE nr 778/08.05.2019 privind aprobarea Calendarului de implementare a SMI pentru perioada 2019-2028

F. ALTELE

 1. Măsurarea energiei electrice
 2. Schimbare furnizor
 3. Preluare capacitate energetică
  • Ordinul 31/2013 pentru aprobarea Metodologiei privind reglementarea condiţiilor pentru preluarea de capacităţi energetice de distribuţie a energiei electrice
  • Ordinul 150/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind soluţionarea plângerilor împotriva operatorilor de reţea/sistem din domeniul energiei
  • Ordinul 128/2008 Codul Tehnic al Rețelelor Electrice de Distribuție, revizia în vigoare (Modificat prin Ordinul 72/2017)
  • Ordinul 45/2016 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice. Modificat prin Ordinul 212/2018
  • Decizia ANRE nr. 2741/2008 pentru aprobarea Procedurii privind colaborarea operatorilor de distribuție, de transport și de sistem pentru avizarea racordării utilizatorilor la rețelele electrice, revizia I
  • Decizia ANRE nr. 245/2003 pentru aprobarea Procedurii privind colaborarea operatorilor de distribuție, de transport și de sistem pentru avizarea racordării utilizatorilor la rețelele electrice