Indicatorii noștri de performanță

Standardul de performanță stabilit de către Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) reglementează calitatea serviciului de distribuție a energiei electrice și stabilește indicatorii de performanță. Poți vedea indicatorii noștri mai jos.

Standardul de performanță se aplică în relațiile dintre operatorii de distribuție și utilizatorii rețelei electrice de distribuție care îndeplinesc anumite condiții, cuprinzând obligațiile operatorilor în cazul întreruperilor planificate și neplanificate. De asemenea, cuprinde și informații referitoare la calitatea tehnică a energiei electrice și cea comercială a serviciului de distribuție, racordarea la rețeaua de distribuție, contractarea serviciului de distribuție și compensațiile acordate de operatorul de distribuție pentru nerespectarea termenelor impuse de standard. Poți citi aici sinteza standardului și poți afla mai multe informații utile în secțiunea dedicată.

Din multitudinea de indicatori de performanță raportați de compania noastră, găsești mai jos câțiva care credem că te interesează cel mai mult. Trebuie să știi că SAIDI (System Average Interruption Duration Index) și SAIFI (System Average Interruption Frequency Index) reprezintă medii anuale ale duratei și, respectiv, frecvenței întreruperilor, per client.

Indicatori legați de continuitatea în alimentarea cu energie electrică – 2015-2019

● SAIDI – durata întreruperilor planificate – 190 min în 2015, 169 min în 2016, 160,73 min în 2017, 198,2 min în 2018, 208,58 min în 2019

● SAIDI – durata întreruperilor neplanificate – 247 min în 2015, 245 min în 2016, 259,41 min în 2017, 214,74 min în 2018, 227,4 min în 2019

● SAIFI – numărul întreruperilor planificate – 0,69 întreruperi în 2015, 0,64 în 2016, 0,58 în 2017, 0,67 în 2018, 0,76 în 2019

● SAIFI – numărul întreruperilor neplanificate – 5,56 întreruperi în 2015, 5,13 în 2016, 5,30 în 2017, 4,44 în 2018, 4,74 în 2019

Indicatori legați de racordare – 2015-2019

● Timpul mediu de emitere ATR – 19,81 zile în 2015, în 2016 10 zile pentru cazurile cu studiu de soluție și 21,52 zile pentru cazurile cu fișă de soluție, în 2017 5,49 zile, respectiv 24,15 zile, iar în 2018 5,5 zile, respectiv 24,54 zile, în 2019 3,6 zile, respectiv 22,54 zile

● Durata media a procesului de racordare la JT – 111 zile în 2015, 117,88 zile în 2016, 110 zile în 2017, 133 zile în 2018, 143 zile în 2019

● Costul mediu al procesului de racordare la joasă tensiune – 3.819 lei în 2015, 1.939 lei în 2016, 2.305 lei în 2017, 2.224 lei în 2018, 2.161 lei în 2019

● Timpul mediu de răspuns la reclamațiile referitoare la racordare la JT – 7,5 zile în 2015, 8 zile în 2016, 17 zile în 2017, 23 zile în 2018, 23 de zile în 2019

Indicatori legați de continuitatea în alimentarea cu energie electrică – 2015-2019

● SAIDI – durata întreruperilor planificate – 200 min în 2015, 162 min în 2016, 199,89 min în 2017, 163,85 min în 2018, 230,19 min în 2019

● SAIDI – durata întreruperilor neplanificate – 234 min în 2015, 217 min în 2016, 185,11 min în 2017, 188,8 min în 2018, 147,65 min în 2019

● SAIFI – numărul întreruperilor planificate – 0,95 întreruperi în 2015, 0,87 în 2016, 0,82 în 2017, 0,75 în 2018, 0,97 în 2019

● SAIFI – numărul întreruperilor neplanificate – 5,5 întreruperi în 2015, 6,03 în 2016, 4,36 în 2017, 4,37 în 2018, 4,18 în 2019

Indicatori legați de racordare – 2015-2019

● Timpul mediu de emitere ATR – 15,93 zile în 2015, în 2016 6 zile pentru cazurile cu studiu de soluție, respectiv 14,08 zile pentru cazurile cu fișă de soluție, în 2017 3 zile, respectiv 18,5 zile, iar în 2018 27 zile, respectiv 17,44 zile,18 zile pentru cazurile cu fișă de soluție în 2019 

● Durata media a procesului de racordare la JT – 119 zile în 2015, 114,13 zile în 2016, 118 zile în 2017, 132 zile în 2018, 123 zile în 2019

● Costul mediu al procesului de racordare la joasă tensiune – 3.333 lei în 2015, 1.612 lei în 2016, 1.667 lei în 2017, 1.927 lei în 2018, 1.794 lei în 2019

●  Timpul mediu de răspuns la reclamațiile referitoare la racordare la JT – 6,8 zile în 2015, 11 zile în 2016, 15 zile în 2017, 14 zile în 2018, 13 zile în 2019

Indicatori legați de continuitatea în alimentarea cu energie electrică – 2015-2019

● SAIDI – durata întreruperilor planificate – 79 min în 2015, 60 min în 2016, 46,57 min în 2017, 46,58 min în 2018, 55,34 min în 2019

● SAIDI – durata întreruperilor neplanificate – 221 min în 2015, 172 min în 2016, 145,44 min în 2017, 138,03 min în 2018, 142,8 min în 2019        

● SAIFI – numărul întreruperilor planificate – 0,3 întreruperi în 2015, 0,27 în 2016, 0,19 în 2017, 0,21 în 2018, 0,22 în 2019    

● SAIFI – numărul întreruperilor neplanificate – 4,17 întreruperi în 2015, 3,46 în 2016, 3,18 în 2017, 3,15 în 2018, 3,64 în 2019

Indicatori legați de racordare – 2015-2019

● Timpul mediu de emitere ATR – 20,72 zile în 2015, în 2016 5 zile pentru cazurile cu studiu de soluție, respectiv 18,19 zile pentru cazurile cu fișă de soluție, în 2017 19,25 zile, respectiv 20,74 zile, în 2018 27,7 zile, respectiv 19,9 zile, iar în 2019 16,85 zile, respectiv 18,15 zile

● Durata media a procesului de racordare la JT – 103 zile în 2015, 94,33 zile în 2016, 87 zile în 2017, 93 zile în 2018, 96 zile în 2019

● Costul mediu al procesului de racordare la joasă tensiune – 2.664 lei în 2015, 880 lei în 2016, 978 lei în 2017, 1.001 lei în 2018, 869,66 lei în 2019

● Timpul mediu de răspuns la reclamațiile referitoare la racordare la JT – 6,5 zile în 2015, 14,12 zile în 2016, 12 zile în 2017, 12 zile în 2018, 13 zile în 2019