Indicatorii noștri de performanță

Standardul de performanță stabilit de către Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) reglementează calitatea serviciului de distribuție a energiei electrice și stabilește indicatorii de performanță. Poți vedea indicatorii noștri mai jos.

Standardul de performanță se aplică în relațiile dintre operatorii de distribuție și utilizatorii rețelei electrice de distribuție care îndeplinesc anumite condiții, cuprinzând obligațiile operatorilor în cazul întreruperilor planificate și neplanificate. De asemenea, cuprinde și informații referitoare la calitatea tehnică a energiei electrice și cea comercială a serviciului de distribuție, racordarea la rețeaua de distribuție, contractarea serviciului de distribuție și compensațiile acordate de operatorul de distribuție pentru nerespectarea termenelor impuse de standard. Poți citi aici sinteza standardului și poți afla mai multe informații utile în secțiunea dedicată.

Din multitudinea de indicatori de performanță raportați de compania noastră, găsești mai jos câțiva care credem că te interesează cel mai mult. Trebuie să știi că SAIDI (System Average Interruption Duration Index) și SAIFI (System Average Interruption Frequency Index) reprezintă medii anuale ale duratei și, respectiv, frecvenței întreruperilor, per client.

Indicatori legați de continuitatea în alimentarea cu energie electrică – 2018 – 2022

● SAIDI – durata întreruperilor planificate – 198,2 min în 2018, 208,58 min în 2019, 218,60 în 2020, 265,73 în 2021, 177,86 în 2022

● SAIDI – durata întreruperilor neplanificate – 214,74 min în 2018, 227,4 min în 2019, 164,18 în 2020, 134,99 în 2021, 117,81 în 2022

● SAIFI – numărul întreruperilor planificate – 0,67 în 2018, 0,76 în 2019, 0,75 în 2020, 0,87 în 2021, 0,64 în 2022

● SAIFI – numărul întreruperilor neplanificate – 4,44 în 2018, 4,74 în 2019, 3,90 în 2020, 3,24 în 2021, 3,03 în 2022

Indicatori legați de racordare – 2018 – 2022

● Timpul mediu de emitere ATR – 5,5 zile pentru cazurile cu studiu de soluție, respectiv 24,54 zile pentru cazurile cu fișă de soluție în 2018, 3,6 zile pentru cazurile cu studiu de soluție, respectiv 22,54 zile pentru cazurile cu fișă de soluție în 2019, 8,78 zile pentru cazurile cu studiu de soluție și 25,2 zile pentru cazurile cu fișă de soluție în 2020, 6,67 zile pentru cazurile cu studiu de soluție și 27,30 pentru cazurile cu fișă de soluție în 2021, 18 zile pentru cazurile cu studiu de soluție și 24 pentru cazurile cu fișă de soluție în 2022

● Durata media a procesului de racordare la JT – 133 zile în 2018, 143 zile în 2019, 146,25 în 2020, 162,22 de zile în 2021, 152 în 2022

● Costul mediu al procesului de racordare la joasă tensiune – 2.224 de lei în 2018, 2.161 de lei în 2019, 2.313 lei în 2020, 2.341 de lei în 2021, 2.957 de lei în 2022

● Timpul mediu de răspuns la reclamațiile referitoare la racordare la JT – 23 zile în 2018, 23 de zile în 2019, 21,32  zile în 2020, 20,19 zile în 2021, 22 de zile în 2022

Indicatori legați de continuitatea în alimentarea cu energie electrică – 2018 – 2022

● SAIDI – durata întreruperilor planificate – 163,85 min în 2018, 230,19 min în 2019, 137,32 min în 2020, 227,81 în 2021, 140,87 în 2022

● SAIDI – durata întreruperilor neplanificate – 188,8 min în 2018, 147,65 min în 2019, 134,98 min în 2020, 114,72 în 2021, 90,32 în 2022

● SAIFI – numărul întreruperilor planificate – 0,75 în 2018, 0,97 în 2019, 0,61 în 2020, 0,98 în 2021,  0,59 în 2022

● SAIFI – numărul întreruperilor neplanificate – 4,37 în 2018, 4,18 în 2019, 3,90 în 2020, 3,32 în 2021, 2,89 în 2022

Indicatori legați de racordare – 2018 – 2022

● Timpul mediu de emitere ATR – în 2018 27 zile, respectiv 17,44 zile, 18 zile pentru cazurile cu fișă de soluție în 2019, 9 zile pentru cazurile cu studiu de soluție, respectiv 23,34 zile pentru cazurile cu fișă de soluție în 2020, 26,43 zile pentru cazurile cu studiu de soluție și 16,68 zile pentru cazurile cu fișă de soluție în 2021, 15 zile pentru cazurile cu studiu de soluție, respectiv 22 de zile pentru cazurile cu fișă de soluție în 2022

● Durata media a procesului de racordare la JT – 132 zile în 2018, 123 zile în 2019, 130,07 zile în 2020, 123,36 de zile în 2021, 132 de zile în 2022

● Costul mediu al procesului de racordare la joasă tensiune – 1.927 lei în 2018, 1.794 lei în 2019, 1.514 lei în 2020, 1.444 de lei în 2021, 2.005 lei în 2022

●  Timpul mediu de răspuns la reclamațiile referitoare la racordare la JT – 14 zile în 2018, 13 zile în 2019, 10,75 zile în 2020 și 13,71 zile în 2021, 16 zile în 2022

Indicatori legați de continuitatea în alimentarea cu energie electrică – 2018 – 2022

● SAIDI – durata întreruperilor planificate – 46,58 min în 2018, 55,34 min în 2019, 36,28 min în 2020, 37,83 în 2021, 39,64 în 2022

● SAIDI – durata întreruperilor neplanificate – 138,03 min în 2018, 142,8 min în 2019, 120,07 min în 2020, 98,52 în 2021, 77,50 în 2022        

● SAIFI – numărul întreruperilor planificate – 0,21 în 2018, 0,22 în 2019, 0,20 în 2020, 0,18 în 2021, 0,20 în 2022    

● SAIFI – numărul întreruperilor neplanificate – 3,15 în 2018, 3,64 în 2019, 2,95 în 2020, 2,6 în 2021, 2,33 în 2022

Indicatori legați de racordare – 2018 – 2022

● Timpul mediu de emitere ATR –  în 2018 27,7 zile, respectiv 19,9 zile, iar în 2019 16,85 zile, respectiv 18,15 zile, în 2020 11,51 zile pentru cazurile cu studiu de soluție, respectiv 17,56 zile pentru cazurile cu fișă de soluție, în 2021 9,87 zile pentru cazurile cu studiu de soluție, respectiv 23,33 zile pentru cazurile cu fișă de soluție, în 2022 13 zile pentru cazurile cu studiu de soluție, respectiv 20 de zile pentru cazurile cu fișă de soluție

● Durata media a procesului de racordare la JT – 93 zile în 2018, 96 zile în 2019, 92,32 zile în 2020, 115,75 zile în 2021, 112 în 2022

● Costul mediu al procesului de racordare la joasă tensiune – 1.001 lei în 2018, 869,66 lei în 2019, 899,5 lei în 2020, 958 de lei în 2021, 1.257 în 2022

● Timpul mediu de răspuns la reclamațiile referitoare la racordare la JT – 12 zile în 2018, 13 zile în 2019, 13,17 zile în 2020, 15,51 zile în 2021, 21 de zile în 2022